Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2022/2023 trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. można składać

- od dnia 1 lipca 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

- od dnia 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej:

 • osobiście/do urny
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  Wydział świadczeń socjalnych
  ul. Zemborzycka 88-92
 • za pośrednictwem poczty
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
  ul. Zemborzycka 88-92
  20-445 Lublin

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi aktualnie 674,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dla rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne kryterium jest wyższe i wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy ma na celu wsparcie najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej, którzy rezygnują z zatrudnienia w związku z konieczności opiekowania się tą osobą. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto na osobę.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji środkami finansowymi z budżetu państwa. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jednakże jeśli tak ustalona kwota przysługującego świadczenia jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.,
 • od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (czyli do dnia 28 lutego 2023 r.)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2022 r.,
 • w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2022 r.,
 • w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 • w okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2023 r.,
 • od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2023 r.