Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

W związku z niepokojącymi prognozami, dotyczącymi dalszego przebiegu epidemii w Polsce, a co za tym idzie potrzebą wspierania osób najbardziej potrzebujących – starszych, samotnych i niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie kontynuuje działania na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów".

Dotychczas, dzięki aktywności wolontariuszy zaangażowanych w działania pomocowe, koordynowane przez MOPR w Lublinie, lubelscy Seniorzy mogli liczyć na wsparcie m. in. w formie sporządzania zakupów czy załatwiania drobnych spraw urzędowych.

W tak trudnych i niepewnych czasach wyjątkowego wymiaru nabiera idea wolontariatu. Każdy gest dobrej woli, ukierunkowany na pomoc najbardziej potrzebującym – ofiarowanie swojego czasu i pracy na rzecz innych – to działania zasługujące na najwyższe uznanie.

Zachęcamy zatem wszystkie osoby zainteresowane niesieniem bezinteresownej pomocy na rzecz lubelskich Seniorów do nawiązania kontaktu z koordynatorem wolontariatu MOPR w Lublinie pod numerem telefonu 81 466 53 31 bądź dokonania zgłoszenia swojej kandydatury na wolontariusza za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11.