Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Spotkanie z okazji Dnia Matki

23.05.2017r.

W dniu 23 maja 2017r. w siedzibie Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 w Lublinie, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki w ramach planowanych działań środowiskowych przez Sekcję Pracy Socjalnej Nr 8.

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i rodziców z elementami pogadanki dla uczestników prowadziła psycholog Specjalistycznej Poradni Dla Rodzin MOPR, w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 28 E.

Działanie środowiskowe wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Celem spotkania było m.in.
- kształtowanie prawidłowych wzorców w relacji rodzic - dziecko oraz prawidłowych postaw rodziców i dzieci.