Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 25 kwietnia 2018r.

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin

23.05.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Dział
ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej
serdecznie zaprasza na Piknik z okazji

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin

w ramach Lubelskich Dni Promujących Zdrowie,
który odbędzie się w dniu 23 maja 2018r. na Placu im. Lecha Kaczyńskiego w Lublinie
od godz. 14.30 do godz. 18.00

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież przebywającą w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Lublin do składania prac plastycznych pt. "100 lat Niepodległej".

Termin składania prac: do dnia 11 maja 2018r.

Miejsce składania prac: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej adres: ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Pikniku.