Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Dzie Rodzicielstwa Zastpczego

23.05.2018r.

W dniu 23 maja 2018 roku na Placu im. Lecha Kaczyskiego w Lublinie odbyy si obchody Dnia Rodzicielstwa Zastpczego. Wydarzenie wpisywao si w VI Lubelskie Dni Promujce Zdrowie. Obchodzony w dniu 30 maja Dzie Rodzicielstwa Zastpczego jest witem oglnopolskim, ktre zostao ustanowione przez Sejm w 2006r. wito jest uhonorowaniem tych osb, ktre zdecydoway si stworzy prawdziwy, rodzinny dom dzieciom pozbawianym opieki rodzicielskiej.

W ramach VI Lubelskich Dni promujcych Zdrowie odby si Rodzinny Festyn Zdrowotny, ktry by imprez otwart dla mieszkacw Lublina. W programie mieszkacy mogli skorzysta z porad zdrowotnych m.in. dietetyki, diabetologii, uzalenie. Ponadto w programie byo wiele atrakcji i konkursw z nagrodami, ktre byy prowadzone rwnie przez pracownikw Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W ramach Festynu witowano Dzie Rodzicielstwa Zastpczego.

W trakcie Festynu osoby zainteresowane mogy skorzysta ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczcego kwestii rodzicielstwa zastpczego. Jednym z zaoe Festynu byo propagowanie idei rodzicielstwa zastpczego. Zosta rwnie rozstrzygnity konkurs plastyczny adresowany do dzieci i modziey przebywajcych w rodzinach zastpczych pt. "100 lat Niepodlegej". Autorom wszystkich prac wrczono atrakcyjne nagrody.

Spotkanie byo okazj do wymiany dowiadcze oraz uzyskania informacji na temat rodzicielstwa zastpczego. Uczestnicy Festynu nie kryli zadowolenia.

Zapraszamy za rok!