Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23.05.2018r.

W dniu 23 maja 2018 roku na Placu im. Lecha Kaczyńskiego w Lublinie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. Obchodzony w dniu 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim, które zostało ustanowione przez Sejm w 2006r. Święto jest uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się stworzyć prawdziwy, rodzinny dom dzieciom pozbawianym opieki rodzicielskiej.

W ramach VI Lubelskich Dni promujących Zdrowie odbył się Rodzinny Festyn Zdrowotny, który był imprezą otwartą dla mieszkańców Lublina. W programie mieszkańcy mogli skorzystać z porad zdrowotnych m.in. dietetyki, diabetologii, uzależnień. Ponadto w programie było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, które były prowadzone również przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W ramach Festynu świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

W trakcie Festynu osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Jednym z założeń Festynu było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. "100 lat Niepodległej". Autorom wszystkich prac wręczono atrakcyjne nagrody.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy Festynu nie kryli zadowolenia.

Zapraszamy za rok!