Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Zmiana siedziby Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR w Lublinie

Od 15 marca 2018r. nastąpiła zamiana siedziby Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z ul. Zemborzyckiej 88-92 na budynek przy ul. Diamentowej 2 (Galeria Diamentowa).

W tej lokalizacji znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. winda, specjalnie przystosowane toalety i duży parking.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. do: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, języka migowego, sprzętu rehabilitacyjnego, warsztatów terapii zajęciowej, sportu, kultury, rekreacji i turystyki odbywają się w nowej lokalizacji.

Organizacja obsługi interesantów korzystających z dofinansowań w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd" przedstawiała się następująco:

  • Wnioski o dofinansowanie Modułu II na semestr letni przyjmowane są przy ul. Zemborzyckiej 88-92 w okresie od 5 do 30 marca 2018r.
  • Wnioski o dofinansowanie Modułu I przyjmowane są przy ul. Diamentowej 2, od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018r.
  • Wnioski o dofinansowanie Modułu II na semestr zimowy przyjmowane są ul. Diamentowej 2, od 3 września do 10 października 2018r.

Dodatkowym atutem nowej lokalizacji będzie bliskie sąsiedztwo funkcjonującego pod tym adresem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, które również realizują zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Godziny pracy, numery telefonów oraz adresy e-mailowe pozostają bez zmian:

Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR
e-mail: don@mopr.lublin.eu
pon. 10.00-17.00, wt.–pt. 8.00-15.00
tel.: 81 466-53-50 (sekretariat na ul. Zemborzyckiej 88-92)
telefony do pracowników Działu » telefony

W okresie przejściowym, tj. od 15 do 30 marca wnioski i dokumenty od osób niepełnosprawnych przyjmowanie są zarówno w nowej siedzibie MOPR przy ul. Diamentowej 2 (w punkcie obsługi ulokowanym przy wejściu z klatki schodowej, pomiędzy pokojami 112 i 114 na I piętrze), jak też pod dotychczasowym adresem, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

W przypadku wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty prosimy o tytułowanie adresata w następujący sposób:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. osób niepełnosprawnych
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Do nowej siedziby przy ul Diamentowej 2 można dojechać komunikacją miejską liniami: 19, 25, 38, 50, 157, 160.