Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 22 maja 2019r.

Zmiana siedziby Dziau ds. osb niepenosprawnych MOPR w Lublinie

Od 15 marca 2018r. nastpia zamiana siedziby Dziau ds. osb niepenosprawnych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie z ul. Zemborzyckiej 88-92 na budynek przy ul. Diamentowej 2 (Galeria Diamentowa).

W tej lokalizacji znajduj si udogodnienia dla osb z niepenosprawnociami, m.in. winda, specjalnie przystosowane toalety i duy parking.

Dofinansowania ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych m.in. do: turnusw rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si, jzyka migowego, sprztu rehabilitacyjnego, warsztatw terapii zajciowej, sportu, kultury, rekreacji i turystyki odbywaj si w nowej lokalizacji.

Organizacja obsugi interesantw korzystajcych z dofinansowa w ramach pilotaowego programu Aktywny samorzd" przedstawiaa si nastpujco:

  • Wnioski o dofinansowanie Moduu II na semestr letni przyjmowane s przy ul. Zemborzyckiej 88-92 w okresie od 5 do 30 marca 2018r.
  • Wnioski o dofinansowanie Moduu I przyjmowane s przy ul. Diamentowej 2, od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018r.
  • Wnioski o dofinansowanie Moduu II na semestr zimowy przyjmowane s ul. Diamentowej 2, od 3 wrzenia do 10 padziernika 2018r.

Dodatkowym atutem nowej lokalizacji bdzie bliskie ssiedztwo funkcjonujcego pod tym adresem Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej, a take Biura ds. Osb Niepenosprawnych Urzdu Miasta Lublin, ktre rwnie realizuj zadania na rzecz osb z niepenosprawnociami.

Godziny pracy, numery telefonw oraz adresy e-mailowe pozostaj bez zmian:

Dzia ds. osb niepenosprawnych MOPR
e-mail: don@mopr.lublin.eu
pon. 10.00-17.00, wt.pt. 8.00-15.00
tel.: 81 466-53-50 (sekretariat na ul. Zemborzyckiej 88-92)
telefony do pracownikw Dziau » telefony

W okresie przejciowym, tj. od 15 do 30 marca wnioski i dokumenty od osb niepenosprawnych przyjmowanie s zarwno w nowej siedzibie MOPR przy ul. Diamentowej 2 (w punkcie obsugi ulokowanym przy wejciu z klatki schodowej, pomidzy pokojami 112 i 114 na I pitrze), jak te pod dotychczasowym adresem, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.

W przypadku wysyania korespondencji za porednictwem poczty prosimy o tytuowanie adresata w nastpujcy sposb:

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dzia ds. osb niepenosprawnych
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Do nowej siedziby przy ul Diamentowej 2 mona dojecha komunikacj miejsk liniami: 19, 25, 38, 50, 157, 160.