Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Informacja

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uprzejmie informuje i zaprasza na prelekcję organizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny, skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne), w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty.

Spotkanie dotyczyć będzie m. in. ustawowego obowiązku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, z chwilą powzięcia podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, narzędzia jakim jest dla Sądu i Prokuratury procedura Niebieskiej Karty, sposobu wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, współpracy w ramach grup roboczych, a także konieczności zawiadamiania określonych służb o podejrzeniu przestępstwa.

Prelekcja odbędzie w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Sali nr 401 Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d.

Serdecznie zapraszamy.