Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Spotkanie profilaktyczne

29.03.2017r.

W dniu 29 marca 2017r. w siedzibie Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 w Lublinie, odbyło się pierwsze spotkanie, w ramach planowanych kwartalnych spotkań profilaktycznych, jako część kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnej "Razem przeciw uzależnieniom".

Kampania skierowana jest w szczególności do osób objętych pomocą społeczną z obszaru działania Filii Nr 3, a także osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat profilaktyki uzależnień.

Celem kampanii jest m.in.

  • poszerzenie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń związanych z problematyką uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, internet),
  • zwiększenie świadomości rodziców na temat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu 2017r., w którym weźmie udział trzeźwy alkoholik, przedstawiając swoje doświadczenie w wyjściu z nałogu.

Spotkania odbywają się na terenie Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Mieszka I 4, ale zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta, zainteresowanych tą problematyką.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 81 466 54 75