Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

"Bal Seniora"

29.11.2018r.

W dniu 29 listopada 2018r. Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we wsppracy z Pracowniami Kultury Tatary - Fili Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorw Nr 2 zorganizowaa po raz trzeci dziaanie rodowiskowe skierowane do seniorw pn. "Bal Seniora".

Impreza odbya si w siedzibie Pracowni Kultury "Tatary" przy ul. Hutniczej 28A w Lublinie. Inicjatywa zorganizowana zostaa z myl o seniorach-mieszkacach dzielnicy Tatary, w tym korzystajcych ze wsparcia MOPR. Celem projektu bya integracja wewntrzpokoleniowa, przeciwdziaanie osamotnieniu oraz zachcenie osb starszych do podejmowania aktywnoci spoecznej. Seniorom do taca piewaa Pani Natalia pracownik Pracowni Kultury Bronowice, dla wszystkich uczestnikw zapewniony by ciepy poczstunek.