Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

"Bal Seniora"

29.11.2018r.

W dniu 29 listopada 2018r. Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Pracowniami Kultury Tatary - Filią Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 zorganizowała po raz trzeci działanie środowiskowe skierowane do seniorów pn. "Bal Seniora".

Impreza odbyła się w siedzibie Pracowni Kultury "Tatary" przy ul. Hutniczej 28A w Lublinie. Inicjatywa zorganizowana została z myślą o seniorach-mieszkańcach dzielnicy Tatary, w tym korzystających ze wsparcia MOPR. Celem projektu była integracja wewnątrzpokoleniowa, przeciwdziałanie osamotnieniu oraz zachęcenie osób starszych do podejmowania aktywności społecznej. Seniorom do tańca śpiewała Pani Natalia pracownik Pracowni Kultury „Bronowice”, dla wszystkich uczestników zapewniony był ciepły poczęstunek.