Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Wieczr Andrzejkowy

29.11.2018r.

Filia nr 1 Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 29 listopada 2018 roku zorganizowaa "Wieczr Andrzejkowy". Spotkanie odbyo si o godzinie 16.00 w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie ul. Lwowska 6. Podczas spotkania uczestnicy mogli wsplnie przy kawie, herbacie, sodkim poczstunku powspomina dawne zwyczaje andrzejkowe oraz wzi udzia w przygotowanych zabawach andrzejkowych, midzy innymi tj. lanie wosku, ubieranie jabka, czytanie sentencji na Nowy Rok.
Celem spotkania bya integracja osb oraz ukazanie sposobw na spdzanie czasu wolnego.