Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Wieczór Andrzejkowy

29.11.2018r.

Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 29 listopada 2018 roku zorganizowała "Wieczór Andrzejkowy". Spotkanie odbyło się o godzinie 16.00 w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie ul. Lwowska 6. Podczas spotkania uczestnicy mogli wspólnie przy kawie, herbacie, słodkim poczęstunku powspominać dawne zwyczaje andrzejkowe oraz wziąć udział w przygotowanych zabawach andrzejkowych, między innymi tj. lanie wosku, ubieranie jabłka, czytanie sentencji na Nowy Rok.
Celem spotkania była integracja osób oraz ukazanie sposobów na spędzanie czasu wolnego.