Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31.05.2017r.

W dniu 31 maja 2017 roku na Placu im. Lecha Kaczyńskiego w Lublinie odbyły się się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w V Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. Obchodzony w dniu 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim, które zostało ustanowione przez Sejm w 2006r.
Święto jest uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się stworzyć prawdziwy, rodzinny dom dzieciom pozbawianym opieki rodzicielskiej.

W ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie odbył się Rodzinny Festyn Zdrowotny, który był imprezą otwartą dla mieszkańców Lublina. W programie mieszkańcy mogli skorzystać z porad zdrowotnych, profilaktycznych, dietetycznych, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz badań profilaktycznych. Podczas Festynu odbył się finał olimpiady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Partnerami Urzędu Miasta w organizacji Festynu były m. in. lubelskie podmioty branży medycznej, spożywczej, organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

W trakcie Festynu osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Jednym z założeń Festynu było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. „Lublin widziany oczami dziecka”. Autorom najlepszych prac wręczono atrakcyjne nagrody.

Równolegle z wydarzeniami Festynu w Centrum Kultury od godz. 16:00 odbywał się jubileusz Programu "Rodzina Trzy Plus". Gala Jubileuszowa Programu Rodzina Trzy Plus, była również okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich wielkie serca i umiejętność dzielenia się miłością.
W trakcie uroczystości uhonorowane zostały lubelskie rodziny zastępcze, które zapewniły osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzyły im prawdziwy dom (6 rodzin zastępczych). Oprawą artystyczną uroczystości były występy dzieci z lubelskich żłobków i przedstawienie o wielokulturowym Lublinie w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 35 w Lublinie.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania informacji na temat rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy Pikniku nie kryli zadowolenia. Zapraszamy za rok!