Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje o naborze do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Program 'Aktywny samorząd 2023'
Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu br. Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Miasto Lublin zaprasza na piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze. Wydarzenie zorganizowane z okazji obchodzonego z końcem maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbędzie się w najbliższy poniedziałek (29 maja)
Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Ruszamy się na wiosnę!
Po zimowej przerwie, wraca oferta zajęć sportowo-gimnastycznych dla seniorów. Są to dostosowane do wieku i możliwości fizycznych treningi nordic walking i tai chi. Osoby zainteresowane udziałem powinny zgłosić swój udział telefonicznie
Aktywny Samorząd 2023r.
Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu br. Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Lublin włącza się w "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
W ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" mieszkańcy Lublina mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony miejskich instytucji. W dniach 20-26 lutego bezpłatna pomoc prawna, porady psychologiczne oraz konsultacje z ekspertami będą świadczone zarówno w formie telefonicznej, jak i podczas bezpośrednich spotkań
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Komunikat o doręczaniu korespondencji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku zmieniła się liczba punktów odbioru awizowanej korespondencji, wysyłanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Obecnie odbiór awizowanych przesyłek możliwy jest w 8 punktach odbioru zlokalizowanych na terenie miasta Lublin
Spotkanie dla pracy
Polsko-Ukraińskie "Spotkanie dla pracy"
Hala Targi Lublin, ul. Dworcowa 11
14.12.2022r. godz. 10.00-15.00 (wstęp wolny)
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia na całym świecie corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Święto to zostało ustanowione w 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, celem uznania pracy wolontariuszy na całym świecie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych
Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia mieszkańcy Lublina będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną.
Społeczny Kiermasz Mikołajkowy
Zapraszamy na Społeczny Kiermasz Mikołajkowy, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2022r. w godz. 10.00-16.00 w Galerii Olimp, Al. Spółdzielczości Pracy 34 (patio główne IV część galerii)
Antoś nie może dłużej czekać na operację! Każdy dzień to potworne ryzyko!
Cel zbiórki: Operacja serca w USA, przelot, pobyt
Kampania "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć"
Miasto Lublin po raz kolejny bierze udział w Kampanii "16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć", która będzie realizowana w terminie 25.11.2022r.-10.12.2022r.
Dzień 25 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
21 listopada przypada święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej, zaangażowanych we wsparcie osób i rodzin przeżywających trudności życiowe. To dzień przypominający, że wśród nas są osoby słabsze potrzebujące empatii, zrozumienia i pomocy
Miasto Lublin przystępuje do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla
Miasto Lublin przystępuje do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla. Sprzedaż węgla będzie odbywała się w wybranych składach węglowych funkcjonujących na terenie Lublina, z którymi Miasto podpisze stosowne umowy. Dokładne lokalizacje składów oraz termin dystrybucji węgla zostaną podane natychmiast po sfinalizowaniu umów z przedsiębiorstwem wprowadzającym węgiel do obrotu (Polska Grupa Górnicza) oraz przedsiębiorcami prowadzącymi składy.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023r.
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2022 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023r. wyniesie 2458,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2458,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie