Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
"Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021"
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Nieodpłatna pomoc prawna
Poradnictwo obywatelskie
Mediacje
Bezpłatne warsztaty dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia na temat przemocy w rodzinie
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym w Lublinie, rozpoczął kampanię informacyjno - szkoleniową skierowaną do pracowników placówek oświatowych i ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin
W ramach kampanii przewidziano cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wdrażania i realizacji procedury "Niebieskie Karty".
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)
Uprzejmie informujemy, że Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)"
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w MUP w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII)"
Projekt "Stawiamy na pracę" - Fuga Mundi
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie "Stawiamy na pracę", współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pożegnanie lata 2021
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny Sanus w Lublinie zaprasza na "Pożegnanie lata 2021" w dn. 17 września 2021r. w godz. 9.00-15.00
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych - zawód spawacza oraz operator CNC
Miejski Urząd Pracy w Lublinie posiada środki finansowe na organizację szkoleń dających osobom bezrobotnym uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza oraz operatora CNC. Szkolenie umożliwi podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do wymogów obecnego rynku pracy. Za czas odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe
Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera pracodawców w organizacji staży
Miejski Urząd Pracy w Lublinie oferuje organizację staży, umożliwiających osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium stażowe finansowane ze środków pozostających w dyspozycji urzędu
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Po ponad rocznej przerwie wznowiono realizację projektu „Przyjazne patrole”
Informacja
Uprzejmie informujemy, że od lipca bieżącego roku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, kontynuuje realizację partnerskiego projektu „Przyjazne Patrole” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Letnie atrakcje dla seniorów
Informacja
Lubelska Akademia Seniora, koncerty, gimnastyka zdrowotna, zajęcia tai chi to oferta, jaką Miasto Lublin przygotowało dla lubelskich seniorów w tegorocznym sezonie letnim. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Większość z nich odbędzie się na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury miejskich parków.
Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Informacja
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:
- o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
- o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Akcja szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z problemem bezdomności
Informacja
W dniach 13-14 lipca odbędzie się akcja szczepień przeciwko Covid-19 skierowana do osób borykających się z problemem bezdomności.
Punkt szczepień zlokalizowany zostanie przy ul. Zielonej 3, w siedzibie Bractwa Miłosierdzia im Św. Brata Alberta w godz. od 9.00 do 13.00