Projekt "Stawiamy na pracę" - Fuga Mundi
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie "Stawiamy na pracę", współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pożegnanie lata 2021
Oddział Dzienny Psychogeriatryczny Sanus w Lublinie zaprasza na "Pożegnanie lata 2021" w dn. 17 września 2021r. w godz. 9.00-15.00
Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych - zawód spawacza oraz operator CNC
Miejski Urząd Pracy w Lublinie posiada środki finansowe na organizację szkoleń dających osobom bezrobotnym uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza oraz operatora CNC. Szkolenie umożliwi podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do wymogów obecnego rynku pracy. Za czas odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe
Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera pracodawców w organizacji staży
Miejski Urząd Pracy w Lublinie oferuje organizację staży, umożliwiających osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium stażowe finansowane ze środków pozostających w dyspozycji urzędu
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Po ponad rocznej przerwie wznowiono realizację projektu „Przyjazne patrole”
Informacja
Uprzejmie informujemy, że od lipca bieżącego roku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, kontynuuje realizację partnerskiego projektu „Przyjazne Patrole” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Letnie atrakcje dla seniorów
Informacja
Lubelska Akademia Seniora, koncerty, gimnastyka zdrowotna, zajęcia tai chi to oferta, jaką Miasto Lublin przygotowało dla lubelskich seniorów w tegorocznym sezonie letnim. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Większość z nich odbędzie się na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury miejskich parków.
Nabór wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Informacja
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną:
- o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
- o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Akcja szczepień przeciwko Covid-19 dla osób z problemem bezdomności
Informacja
W dniach 13-14 lipca odbędzie się akcja szczepień przeciwko Covid-19 skierowana do osób borykających się z problemem bezdomności.
Punkt szczepień zlokalizowany zostanie przy ul. Zielonej 3, w siedzibie Bractwa Miłosierdzia im Św. Brata Alberta w godz. od 9.00 do 13.00
Komunikat w sprawie świadczenia 300+
Informacja
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", od dnia 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przestaje być realizatorem programu i nie będzie przyjmował wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
Ruszyły usługi asystenta osobistego dla mieszkańców
Informacja
Ruszyła dodatkowa możliwość skorzystania z usługi asystenta osobistego. Dzięki uzyskaniu przez Miasto Lublin środków z Funduszu Solidarnościowego z tej formy pomocy skorzysta więcej osób. Wsparcie jest bezpłatne i oferowane osobom z niepełnosprawnościami, które mieszkają w Lublinie.
Komunikat 500+
Informacja
Uprzejmie informujemy, że celem wyeliminowania błędnego składania wniosków o 500+, z dniem 1 czerwca 2021 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zablokowało w elektronicznych kanałach składania wniosków możliwość występowania o świadczenie wychowawcze za poprzedni okres świadczeniowy, trwający do dnia 31 maja 2021 r.
Rodzina zastępcza szansą dla dziecka
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje osób i rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w szczególności rodzin zastępczych zawodowych.
Zaproszenie na koncert
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2021 r. (w sobotę), w Muszli koncertowej w Parku Saskim, o godz. 18.00 odbędzie się koncert Łukasza Jemioły, lubelskiego muzyka i wokalisty. Towarzyszyć mu będą: Urszula Czerniak na kontrabasie i Michał Iwanek na pianinie.
Wstęp na koncert jest wolny, liczba miejsc ograniczona.
Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19
Informacja
Uprzejmie informujemy, że do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu oraz jego opiekuna, uzyskany z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)
Informacja
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.
Zapraszamy na Lubelskie Dni Seniora!
Informacja
W dniach 8-10 czerwca, po rocznej przerwie, wracają Lubelskie Dni Seniora. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wszystkie wydarzenia odbywać się będą "pod chmurką", choć mamy nadzieję, że chmurki nam nie przeszkodzą
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Informacja
W dniu 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2006 r.
Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę rodzicielstwa zastępczego oraz uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców spokojnego dzieciństwa oraz – co najważniejsze – miłości.
Wsparcie dla rodziców
Informacja
Uprzejmie informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" prowadzi zapisy na działania dedykowane rodzicom - grupę wsparcia dla rodziców oraz warsztaty umiejętności wychowawczych.