Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wolności w Lublinie zaprasza lubelskich Seniorów do biura bezpłatnych porad prawnych i interwencji w sprawach dotyczących problemów i potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta, m.in. dotyczących działania urzędów, czy też dostępu do usług publicznych
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w RPO WL
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne w RPO WL
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) to coroczne święto obchodzone w dniu 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 55/76.
Głównym celem święta jest upamiętnienie odwagi i siły uchodźców na całym świecie. Dzień ten ma również uświadamiać nam wszystkim z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań są zmuszeni opuścić swoje domy, swoją ojczyznę i odnaleźć się w obcym kraju.
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi)
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego"
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony w 2006 r. przez Sejm RP na dzień 30 maja.
Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę rodzicielstwa zastępczego oraz uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy.
Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć lubelskim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji Rodzica Zastępczego
Ostatnie wieści z "frontu maseczkowego"
Maseczki dla służb
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" wykonano łącznie ponad 17 500 maseczek ochronnych
Treningi umysłu dla seniorów
Treningi umysłu dla seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przygotowała dla Seniorów bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych
Nabór wniosków
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, pomimo częściowego zawieszenia działalności, podejmują wiele inicjatyw wspierających swoich Uczestników
Podziękowania
Maseczki dla służb
Dziękujemy serdecznie ks.prof.dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu z Hospicjum Dobrego Samarytanina za ciepłe słowa i docenienie naszej inicjatywy szycia maseczek
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - obchodzony jest w Europie corocznie, w dniu 5 maja. Święto to zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" uszyto już łącznie ponad 10 000 maseczek ochronnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych
Od 10 kwietnia bieżącego roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia finansowe z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON uruchomił bowiem Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Dzięki zaangażowaniu lubelskich instytucji m.in. MOPR i Zespołu Ośrodków Wsparcia, w poniedziałek i we wtorek (20-21 kwietnia) do lubelskich seniorów trafi pierwsza partia (1800 szt.) maseczek wielokrotnego użytku
Portal ABC Senior
Portal ABC Senior
Uprzejmie informujemy, że Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w związku z epidemią koronawirusa, uruchomił centrum informacyjne dla seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCSenior.com.
Na platformie ABCSenior.com znajdziemy m.in. wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day) to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie