Trwa rejestracja na szczepienie przeciwko Covid-19
Informacja
Przypominamy, że mieszkańcy Lublina mogą rejestrować się na na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Od 15 stycznia trwa rejestracja osób w wieku 80+, natomiast od 22 stycznia na szczepienia będą mogły zapisywać się osoby w wieku powyżej 70 lat. Dodatkową pomoc przy rejestracji otrzymają od Miasta osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miasto dowiezie osoby z niepełnosprawnościami do punktów szczepień
Informacja
Mieszkańcy Lublina z niepełnosprawnościami, mający problemy z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19, będą mogli skorzystać ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnionego przez Miasto
Nowe opaski życia dla lubelskich seniorów
Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. w Mieście Lublin kontynuowany będzie program "SOS dla Seniora" oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wspólna akcja świąteczna MOPR, PCK i Straży Miejskiej
Z myślą o samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, którzy obawiają się opuszczać swoje domy z uwagi na trwający stan epidemii, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym oraz Strażą Miejską w Lublinie przygotowalii dostarczyli blisko 200 paczek świątecznych do osób potrzebujących.
Prezentów ciąg dalszy
Okres przedświąteczny sprzyja miłym niespodziankom i nieoczekiwanym prezentom. A takie prezenty otrzymaliśmy od Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wspaniałe paczki przygotowane przez kadrę WUP przekazaliśmy jednej z rodzin, objętej pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Świąteczne prezenty
Dzięki uprzejmości firmy Industi Sp. z o.o. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pozyskali dwa laptopy do nauki zdalnej. Sprzęt został przekazany rodzinie wielodzietnej, korzystającej ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dziękujemy za okazane serce i pomoc.
Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wyniesie 1971,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1971,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.
Komunikat o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Zarządu PFRON Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie może przywrócić osobom, które utraciły możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, termin związany ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia 2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992)
Program Domowa Opieka Medyczna dla pacjentów w izolacji domowej
Komunikat
W związku z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare. Program DOM funkcjonuje na terenie całej Polski.
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do dnia 16 listopada 2020 r. (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.), oraz wydłużeniu okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ w 2021 roku.
Komunikat o czasowym zawieszeniu działalności placówek dziennego pobytu
Informacja
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 13 listopada ulega dalszemu zawieszeniu działalność placówek pobytu dziennego takich jak:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • ośrodki wsparcia dla seniorów oraz kluby seniora,
  • środowiskowe domy samopomocy,
  • warsztaty terapii zajęciowej.
O dalszych decyzjach dotyczących działalności wymienionych wyżej placówek będziemy informowali w kolejnych komunikatach.
Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
Apel
Informacja
Apel do lubelskich organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, domów zakonnych oraz szkół kształcących w zawodach z obszaru pomocy społecznej
Darmowe "Maseczki dla seniora" od Fundacji Jana Zamoyskiego
Informacja
Uprzejmie informujemy, ze Fundacja Jana Zamoyskiego w Lublinie organizuje akcję "Maseczka dla seniora".
W ramach tej inicjatywy maseczki będa rozdawane za darmo wszystkim osobom starszym, w Centrum Handlowym E. Leclerc przy ul. Zana , w poniedziałek, 26.10.2020 r. w godzinach 10-16, a następnie, codziennie, do piątku 30.10. 2020 r. od godz. 10 do 13.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19"
Informacja
Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wsparcie psychologiczne dla osób chorych na Covid-19 i ich rodzin oraz dla osób przebywających w kwarantannie, a także wszystkich odczuwających potrzebę rozmowy.
Europejski Dzień Seniora
Informacja
W dniu 20 października bieżącego roku - przypada Europejski Dzień Seniora.
Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych w różnych sferach życia społecznego oraz na liczne działania służące zapewnieniu osobom w podeszłym wieku godnego życia.
Zawieszenie zajęć w placówkach pobytu dziennego
Informacja
Od dzisiaj (poniedziałek, 19 października) ponownie zostaje zawieszona działalność wszystkich lubelskich placówek pobytu dziennego. Nieczynne będą dzienne domy i kluby seniora, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej oraz ośrodki wsparcia dziennego. Miasto Lublin, zostało włączone do tzw. strefy czerwonej, dlatego też zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego placówki będą nieczynne od 19 do 30 października.
Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Lubelskiej Karty Miejskiej
Informacja
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina, że wniosek o wydanie zaświadczenia do Lubelskiej Karty Miejskiej (potwierdzający korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie) można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Informacja
Uprzejmie przypominamy, że bezpośrednia obsługa interesantów w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się w wyznaczonych do tego celu punktach obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jeden punkt obsługi.
Dobre praktyki Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii
Dobre praktyki Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii
Dwa lubelskie domy pomocy społecznej zostały wskazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako placówki wdrażające dobre praktyki w czasie pandemii.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Straszych. Święto to zostało ustanowione w drodze rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1990 r.
Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Informacja
Bezpłatne szkolenie dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Komunikat
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", polegające na wydłużeniu do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby z niepełnosprawnościami wniosków o wsparcie finansowe (dotychczas obowiązywał termin 4 września 2020 r.)
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków
Informacja
Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze
Wsparcie integracyjno-kulturalne
W dniu 27 sierpnia 2020 r. na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie II edycji warsztatów pn. "Wsparcie intergracyjno-kulturalne" w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie projektu "Bank usług środowiskowych".
Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, 300+ oraz fundusz alimentacyjny
Informacja
Uprzejmie przypominamy, że w bieżącym roku nie funkcjonują dodatkowe punkty przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, 300+ oraz fundusz alimentacyjny, zlokalizowane w Filiach MOPR w Lublinie oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.
Wnioski o świadczenia socjalne przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.
Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYC
Informacja
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich organizuje długoterminowy wolontariat w ramach Programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYC. Wolontariusze regularnie odwiedzając podopiecznych troszczą się o ich kondycję psychiczną; towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery. Uczestnicy Programu mają także możliwość wspólnego spędzania czasu.
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 będzie można składać również w formie tradycyjnej (papierowej)
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako S.A.
Uprzejmie informujemy osoby korzystające z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, że w dniach od 4 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. III Oddział w Lublinie Punkt Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Nadbystrzyckiej 40a będzie zamknięty.
Komunikat 500+
Komunikat 500+
Uprzejmie informujemy mieszkańców Lublina, że w roku 2020 osoby pobierające świadczenie 500+ nie muszą składać kolejnego wniosku.
Ponownie przypominamy, że świadczenia przyznane w ubiegłym roku tj. 2019 będą wypłacane do 31 maja 2021 r.
UWAGA!
Przyjmowanie nowych wniosków o 500+ na kolejny okres rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r.
Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
przejście do postrony Urzędu Miasta Lublin
Wsparcie osób bezrobotnych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach projektów
Wnioski o dobry strat (300+), ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2020/2021
Wnioski o dobry strat (300+) i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat (300+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wakacyjne wydarzenia dla lubelskich Seniorów
Wakacyjne wydarzenia dla lubelskich Seniorów
W okresie wakacyjnym Miasto zaprasza lubelskich Seniorów do wzięcia udziału w cyklu konkursów, spacerów i spotkań. W tym roku, ze względu na stan epidemii, Lubelskie Dni Seniora nie mogły się odbyć, dlatego w lipcu i sierpniu proponujemy m.in. szereg wydarzeń w plenerze
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Biuro porad obywatelskich dla Seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wolności w Lublinie zaprasza lubelskich Seniorów do biura bezpłatnych porad prawnych i interwencji w sprawach dotyczących problemów i potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta, m.in. dotyczących działania urzędów, czy też dostępu do usług publicznych
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego nr 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w RPO WL
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)"
W związku z realizacją projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału osoby, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 11 Włączenie społeczne w RPO WL
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy
Światowy Dzień Uchodźcy (World Refugee Day) to coroczne święto obchodzone w dniu 20 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 55/76.
Głównym celem święta jest upamiętnienie odwagi i siły uchodźców na całym świecie. Dzień ten ma również uświadamiać nam wszystkim z jakimi problemami borykają się ludzie, którzy wskutek katastrof naturalnych, wojen i prześladowań są zmuszeni opuścić swoje domy, swoją ojczyznę i odnaleźć się w obcym kraju.
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie odbywa się po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie. Dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi)
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego"
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony w 2006 r. przez Sejm RP na dzień 30 maja.
Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę rodzicielstwa zastępczego oraz uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień Rodzice Zastępczy.
Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć lubelskim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej funkcji Rodzica Zastępczego
Ostatnie wieści z "frontu maseczkowego"
Maseczki dla służb
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" wykonano łącznie ponad 17 500 maseczek ochronnych
Treningi umysłu dla seniorów
Treningi umysłu dla seniorów
Uprzejmie informujemy, że Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" przygotowała dla Seniorów bezpłatne ćwiczenia do trenowania umysłu w warunkach domowych
Nabór wniosków
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, pomimo częściowego zawieszenia działalności, podejmują wiele inicjatyw wspierających swoich Uczestników
Podziękowania
Maseczki dla służb
Dziękujemy serdecznie ks.prof.dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu z Hospicjum Dobrego Samarytanina za ciepłe słowa i docenienie naszej inicjatywy szycia maseczek
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - obchodzony jest w Europie corocznie, w dniu 5 maja. Święto to zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" uszyto już łącznie ponad 10 000 maseczek ochronnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych
Od 10 kwietnia bieżącego roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia finansowe z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON uruchomił bowiem Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Dzięki zaangażowaniu lubelskich instytucji m.in. MOPR i Zespołu Ośrodków Wsparcia, w poniedziałek i we wtorek (20-21 kwietnia) do lubelskich seniorów trafi pierwsza partia (1800 szt.) maseczek wielokrotnego użytku
Portal ABC Senior
Portal ABC Senior
Uprzejmie informujemy, że Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w związku z epidemią koronawirusa, uruchomił centrum informacyjne dla seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCSenior.com.
Na platformie ABCSenior.com znajdziemy m.in. wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day) to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie
Apel w ramach akcji MOPR w Lublinie "Maseczki dla służb"
Maseczki dla służb
Z uwagi na olbrzymi odzew mieszkańców Lublina, chętnych do szycia maseczek ochronnych, zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do wszystkich lokalnych przedsiębiorstw oraz indywidualnych osób mających możliwość wsparcia rzeczowego naszej akcji "Maseczki dla służb". Bardzo potrzebne są takie materiały jak bawełna, flizelina, guma oraz tasiemki.
Liczymy na gorące serca i pomoc w realizacji tak ważnego obecnie zadania
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Z uwagi na stan epidemii występujący na terenie Polski oraz możliwość znacznego ograniczenia funkcjonowania placówek banku zalecamy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany)
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
W ramach naszej akcji "Maseczki dla służb" uszyliśmy i rozdysponowaliśmy już ponad 2600 maseczek ochronnych.
Otrzymali je m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, SPSK Nr 4 w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratownicy Medyczni.
Takie słowa w tych trudnych czasach to miód na nasze serca
Maseczki dla służb
Dziękujemy Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, że docenił naszą akcję "Maseczki dla służb"
Informacja Wojewody Lubelskiego
Informacja Wojewody Lubelskiego - organiczenia określonego sposobu przemieszczania się, ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Akcja "Maseczki dla służb" rozwija się
Dzięki Panu Michałowi Krawczykowi - Posłowi na Sejm RP oraz Radnym Miasta Lublin: Panu Jarosławowi Pakule - Przewodniczącemu RML, Pani Monice Orzechowskiej, Pani Annie Ryfce, Panu Zbigniewowi Jurkowskiemu oraz Panu Marcinowi Bubiczowi będziemy szyć nadal !!!
Tak szyją "Maseczki dla służb" pracownicy MOPR
Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w akcję
Szyjemy "Maseczki dla służb"
Dziękujemy za maseczki Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa z Cluny !!!
Szycie maseczek w akcji MOPR "Maseczki dla służb" już trwa
Dziękujemy Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu), szyjącym "Maseczki dla służb"
"Maseczki dla służb" - Akcja MOPR w Lublinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, troszcząc się o bezpieczeństwo lubelskich służb walczących z epidemią (pomagających przy tym aktywnie Seniorom z terenu naszego miasta) wyszedł z inicjatywą rozpoczęcia w Lublinie szycia maseczek zabezpieczających dla Pielęgniarek, Ratowników, Straży Miejskiej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Opiekunek, Wolontariuszy oraz innych zawodów będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem i potrzebujących ochrony
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako SA
Informacja dla osób korzystających z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie o nieczynnych placówkach Banku Pekao SA
Informacja dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu
Komunikat dotyczący autowypłat
Uprzejmie informujemy, że placówki Banku Pekao SA, w których dokonywane są autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie będą czynne w godzinach od 10.00 do 16.00. W placówkach banku zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie w placówce, tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości minimum 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanymi osobami.
Informujemy również że zamknięta został placówka banku zlokalizowana w Centrum Handlowym przy ul. Zana.
Prosimy również, aby przed planowaną wizytą w banku sprawdzić aktualne informację na stronie Banku Pekao SA.
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poprzez wdrożenie działań zmierzających do zmniejszenia bezpośredniej obsługi klientów
Komunikat dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz osób zainteresowanych wsparciem Ośrodka będzie przebiegała telefonicznie lub elektronicznie - z wykorzystaniem telefonów i adresów poczty elektronicznej dostępnych w zakładce adresy i telefony, skrzynki ePUPAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Informuję również, że przed siedzibami poszczególnych komórek organizacyjnych MOPR w Lublinie zostaną wystawione pojemniki na korespondencję (wnioski i podania) od osób zainteresowanych pomocą.

Katarzyna Fus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Instrukcja
Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową
Aktualizacja komunikatu dotyczącego wsparcia osób niesamodzielnych
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego dokonywania i dostarczania niezbędnych zakupów samotnym osobom niesamodzielnym podkreślamy, że tego rodzaju wsparcie dotyczy osób poddanych kwarantannie domowej. Jedyny kontakt jaki może mieć osoba pomagająca z osobą poddaną kwarantannie - to kontakt telefoniczny, podczas którego ustalane są niezbędne potrzeby. Następnie dokonane zakupy dostarczane są pod drzwi domu, lub mieszkania osoby poddanej kwarantannie - bez kontaktu osobistego, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
Komunikat Inspekcji Sanitarnej
Uprzejmie informujemy, że w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, pracownicy Inspekcji Sanitarnej proszą o kontakt wyłącznie telefoniczny.
Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.
Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.
Pismo Wojewody Lubelskiego
Polecenie Wojewody Lubelskiego dot. czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w terminie 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
Materiały edukacyjne nt. koronawirusa
W związku z sytuacją epidemiologiczną przentujemy Państwu do wykorzystania materiały profilaktyczno-edukacyjne na temat koronawirusa
Warsztaty umiejętności wychowawczych
Uprzejmie informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych, przeznaczone dla rodziców, którzy chcą zadbać o dobre relacje z dziećmi.
Rusza nabór wniosków na "Aktywny samorząd" w 2020 roku
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w  siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie i Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 odbędą się dyżury specjalistów, którzy udzielą bezpłatnego poradnictwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Nabór wniosków
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku.
Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" będzie można składać już od 1 marca 2020r.
Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia)
Światowy Dzień Chorego
W dniu 11 lutego 2020 roku po raz 28 obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Jego głównym celem jest podkreślenie godności osoby chorej, roli pracowników służby zdrowia jak również konieczności zapewniania wyższych standardów opieki.
Program Pomocy Dzieciom
Uprzejmie informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Głosujmy na Miasto Lublin w konkursie "Zdrowy Samorząd"
Miasto Lublin zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd za "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin"
Wsparcie dla osób opuszczających jednostki penitencjarne
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS oferuje wsparcie osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w województwie lubelskim (zakłady karne/areszty śledcze) oraz osobom najbliższym osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie lubelskim
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia, a następnie 22 stycznia obchodzimy kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dla każdego dziecka dziadkowie to osoby wyjątkowe, cierpliwe, poświęcające swój czas i kochające całym sercem. Towarzyszą swym wnukom dzieląc się z nimi życiowym doświadczeniem i mądrością, stając się przy tym ich nauczycielami życia na drodze ku dorosłości.
Bezpłatne badania mammograficzne
Uprzejmie informujemy, że Lux Med, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, po raz kolejny organizuje bezpłatne badania mammograficzne.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.