Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 21 lutego 2018r.

Wigilia Rodzin

19.12.2014

W Barze Kolejowym przy ulicy Gazowej 6 w Lublinie została zorganizowana Wigilia dla Rodzin z dziećmi zamieszkałych w obrębie działania Sekcji Pracy Socjalnej Nr 1, 2 oraz 15

więcej »

Infomacja o porozumieniu

18.12.2014

Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży

więcej »

Ubieranie choinki osiedlowej

18.12.2014

Na osiedlu im. Adama Mickiewicza już po raz trzeci odbędzie się akcja ubierania choinki osiedlowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Filia nr 3 MOPR

więcej »

Spotkanie Wigilijne

17.12.2014

W siedzibie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbyło się "Międzypokoleniowe spotkanie Wigilijne".

więcej »

Wigilia

17.12.2014

W Barze "Kaprys" przy ul. Lwowskiej 6 została zorganizowana Wigilia dla Rodzin zamieszkałych na terenie działania Sekcji Pracy Socjalnej Nr 3 i Nr 4 Filii Nr 1 MOPR

więcej »

Spotkanie Opłatkowe

16.12.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23 oraz Partnerami zorganizowali VIII Spotkanie Opłatkowe "Bądźmy razem"

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

08.12.2014

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 ul. Jutrzenki 6 we współpracy z Domem Kultury "RUTA", ul. Różana 8 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową"

więcej »

Święto wolontariatu

03.12.2014

W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie z okazji święta wolontariatu, stanowiące podsumowanie projektu "Aktywni i Potrzebni 50+"

więcej »

Nabór wniosków

25.11.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - grudzień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

19.11.2014

Na Zamku Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

więcej »

Konferencja

07.11.2014

W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, przy ul. Ametystowej 22 odbyła się konferencja "Mieszkania chronione - szansą na usamodzielnienie i integrację społeczną"

więcej »

Spotkanie edukacyjne

05.11.2014

W siedzibie Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Sekcję Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR, we współpracy z Fundacją na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - listopad 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu listopadzie

więcej »

Spotkanie edukacyjne

31.10.2014

W siedzibie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b w Lublinie odbyło się Spotkanie edukacyjne pod hasłem: "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Spotkanie integracyjne

29.10.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 MOPR, zorganizowali Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne połączone z panelem dyskusyjnym pn.: "Wyzwania stojące przed współczesną rodziną"

więcej »

Jubileusz

29.10.2014

W siedzibie Filii Nr 5 MOPR przy ul. Nałkowskich 114 obchodzony będzie Jubileusz 10-lecia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

więcej »

Działanie środowiskowe

24.10.2014

Pracownicy Filii Nr 5 MOPR organizują spotkanie integracyjno-edukacyjne pt.: "Poznajmy się", realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Gotowi na start"

więcej »

Działanie środowiskowe - wykład

21.10.2014

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR wraz z współogranizatorami zapraszają na wykład pt. "Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej dzieci i rodziców w ich wzajemnych relacjach"

więcej »

Dzień Seniora na Czechowie

17.10.2014

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni"

więcej »

Informacja

Od 1 grudnia 2014 roku w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia rozpoczyna swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem

więcej »

Spotkanie - prelekcja

14.10.2014

W Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 MOPR odbyło się spotkanie pt. pt. "Bezpieczny senior". Spotkanie miało charakter prelekcji wygłoszonej przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

więcej »

Działanie środowiskowe

10.10.2014

Pracownicy Filii Nr 3 zapraszają na działanie o charakterze środowiskowym pt. "Święto pieczonego ziemniaka" realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Nowy wymiar życia"

więcej »

Konferencja

08.10.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza na konferencję pt. "Miłość w rodzinie jako funkcja czasu i zaangażowania", która odbędzie się w dniu 8 października 2014r.

więcej »

Ogłoszenie

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

więcej »

Wyniki konkursu

29.09.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności na rzecz najuboższych mieszkańców M. Lublin i osób bezdomnych

więcej »

Informacja o wolnych miejscach

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Narutowicza 54 w Lublinie zaprasza dzieci w wieku 5-16 lat do udziału w zajęciach

więcej »

Informacja o wolnych miejscach

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 posiada wolne miejsca i serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do uczestnictwa w zajęciach

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - październik 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu październiku

więcej »

Dzień Seniora

03.10.2014

W Domu Kultury LSM przy ul. Wallendroda 4a Seniorzy świętowali Dzień Seniora. Współorganiztorem wydarzenia była Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

więcej »

Komunikat - osoby niepełnosprawne

Wizyta osoby niesłyszącej w MOPRPlanując wizytę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie osoba uprawniona może skorzystać z usług tłumacza języka migowego

więcej »

Piknik plenerowy

19.09.2014

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 oraz Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza zapraszają na V Piknik plenerowy "Ukłon dla Jesieni" poświęcony celebrowaniu starszego wieku, pożegnaniu lata i powitaniu jesieni

więcej »

Wyniki przetargu

09.09.2014

Wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (II przetarg)

więcej »

Wynik otwartego konkursu

08.09.2014

Wynik otwartego konkursu ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - wrzesień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu wrześniu

więcej »

Nabór na stanowisko

29.08.2014

W ramach współpracy MOPR Lublin z organinizacjami pozarządowymi, informujemy o naborze na stanowisko Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej - miejsce pracy: Kraśnik

więcej »

Nabór wniosków

20.08.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Pozostałe wyniki przetargu

13.08.2014

Pozostałe wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Częściowe wyniki przetargu

11.08.2014

Częściowe wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Otwarty konkurs

07.08.2014

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Wynik otwatego konkursu ofert

06.08.2014

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - sierpień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Projekt Partnerski

Fundacja Fuga Mundi - 02.06.2014-31.12.2015

Fundacja Fuga Mundi z MOPR i MUP w Lublinie oraz Spółdzielnią Socjalną "Koziołek" realizuje Projekt "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych..."

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - lipiec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

Spotkanie integracyjno-edukacyjne

04.07.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 zorganizowali spotkanie integracyjno-edukacyjne realizowane w ramach Działania o charakterze środowiskowym Programu Aktywności Lokalnej "Krok do przodu"

więcej »

Wyniki konkursu

27.06.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Lato w mieście 2014

Miasto Lublin zaprasza do aktywnego spędzenia wakacji pn. Lato w mieście 29.06-31.08.2014r.

więcej »

Festyn Rodzinny "Razem do lata"

26.06.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23G i Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice" oraz Partnerzy zapraszają na VIII Festyn Rodzinny "Razem do lata"

więcej »

Festyn Osiedlowy na Wrotkowie

14.06.2014

Filia Nr 5 MOPR wraz ze współorganizatorami zaprasza na Festyn Osiedlowy na Wrotkowie, który odbędzie się na boisku szkolnym przy Gimnazjum nr 3, ul. Nałkowskich 110

więcej »

Dzień Sąsiada - III Edycja

14.06.2014

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 16 Filia Nr 2 oraz współorganizatorzy zapraszają na DZIEŃ SĄSIADA, który odbędzie się na Słomianym Rynku przy ul. Towarowej w Lublinie

więcej »

Wyniki otwartego konkursu

10.06.2014

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności na rzecz najuboższych mieszkańców M. Lublin i osób bezdomnych

więcej »

Dzień Sąsiada

10.06.2014

Filia Nr 3 wraz z współorganizatorami zaprasza na Dzień Sąsiada, który odbędzie się na osiedlu im. A. Mickiewicza na boisku przy ul. Wallenroda w Lublinie

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - czerwiec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu czerwcu

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filii Nr 4 we współpracy z Parafią p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka p.n. "Dzień radości"

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 wraz ze współorganizatorami zorganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

31.05.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej, Rada Mieszkańców Bloków Socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej zapraszają wszystkich mieszkańców osiedla bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej 4 na Festyn z okazji Dnia Dziecka.

więcej »

Dzień Dziecka

30.05.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 Filii 5, współorganizowali "Dzień Dziecka" we współpracy z Radą Dzielnicy "Głusk" i "Abramowice" oraz Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 9

więcej »

Wizyta studyjna z Ukrainy

30.05.2014

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli z Ukrainy w ramach projektu partnerskiego pn. "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgraniczego"

więcej »

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej - wynik naboru - 28.05.2014r.

Wynik naboru na stanowisko - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Młodszy asystent rodziny - wynik naboru

28.05.2014r.

Wynik naboru na stanowisko: młodszy asystent rodziny w Zespole ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Matki

26.05.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej zaprasza wraz z Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice" na Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Matki organizowany w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin

więcej »

"Europejski Dzień Sąsiada"

24.05.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 Filii Nr 5 współorganizowali "Europejski Dzień Sąsiada", który odbył się w ogrodach parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

więcej »

IX Festyn Rodzinny

23.05.2014

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 we współpracy z Gimnazjum Nr 15 oraz Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza zaprasza na IX Festyn Rodzinny "Mama, Tata i ja"

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

21.05.2014

Na terenie Domu Młodzieży SOS, przy ul. Jutrzenki 1 odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

więcej »

Nabór wniosków

20.05.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

"Lublin czyta Jana Pawła II"

19.05.2014

Uczestnicy, pracownicy oraz przyjaciele Zespołu Ośrodków Wsparcia włączyli się do akcji: "Lublin czyta Jana Pawła II". Uczestnicy spotkania czytali teksty Świętego Jana Pawła II.

więcej »

"Świadomy = Bezpieczny"

13.05.2014

W siedzibie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów pracownicy Filii Nr 5 zrealizowali działanie środowiskowe z myślą o seniorach pn.: "Świadomy = Bezpieczny"

więcej »

"Rajd dla Dzieci"

09.05.2014

Filia Nr 5 we współpracy z Radą Dzielnicy "Dziesiąta" w dniu 9 maja 2014r. zorganizowała "Rajd dla Dzieci", zamieszkujących w obszarze Filii Nr 5

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - maj 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Spotkanie integracyjne"

28.04.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 we współpracy z DPS im. Błogosławionego Jana Pawła II oraz Domem Kultury "Ruta" zorganizowali "Spotkanie integracyjne" w ramach III Lubelskich Dni Seniora

więcej »

III Lubelskie Dni Seniora

23-29.04.2014

Prezydent Miasta Lublin zaprasza w dniach 23-29.04.2014r. na III Lubelskie Dni Seniora

więcej »

Spotkanie prozdrowotne

24.04.2014

W ramach III Lubelskich Dni Seniora Filia nr 3 MOPR ul. Mieszka I 4 oraz Przedszkole nr 47 przy ul. Mieszka I 3 zorganizowały spotkanie prozdrowotne dla przedszkolaków

więcej »

Akcja "Dar czasu i serca"

kwiecień 2014

Filia Nr 3 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 we współpracy z Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza zorganizowały akcję "Dar czasu i serca"

więcej »

Zaproszenie do konsultacji

16.04.2014

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2014-2020"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - 16.04.2014

Seniorzy z Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Filia nr 5 MOPR spotkali się ze swymi przyjaciółmi przy wspólnym stole, aby w poszanowaniu tradycji cieszyć się Pańskim Zmartwychwstaniem

więcej »

"Łączymy pokolenia"

15.04.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17 przy ul. Róży Wiatrów 1 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 40 w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9 zorganizowali działanie środowiskowe pn. "Łączymy pokolenia"

więcej »

Śniadanie wielkanocne

15.04.2014

Pracownicy Dziennego Ośodka Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 przy udziale sponsorów oraz zaangażowaniu klientów zorganizowali spotkanie "Śniadanie wielkanocne"

więcej »

Wyniki - asystent rodziny

10.04.2014

Wyniki - możliwości zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - kwiecień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Wyniki konkursu

31.03.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2014 roku zadań z zakresu "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015"

więcej »

"Kwiatek dla Seniorki"

10.03.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17, przy ul. Róży Wiatrów 1 zrealizowali działanie środowiskowe pn.: "Kwiatek dla Seniorki".

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - 18.03.2014r.

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbył się wieczór poezji seniorów - uczestników Centrum Aktywizacji. Dla potrzeb tego spotkania Centrum przekształciło się w kawiarnię literacką "Cudzysłów"

więcej »

Działanie środowiskowe

13.02.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5, przy ul. Piekarskiej 27 zorganizowali działanie środowiskowe pt."ZAKOCHANI ZACZYTANI" skierowane do seniorów

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Pudełko życia

program pilotażowy

Od 3 marca Miasto Lublin realizuje inicjatywę pn. "Pudełko życia". Jest to program kierowany do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych - podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - marzec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - luty 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Akcja dla dzieci

16.01.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 8 Filii Nr 3 przy ul. Mieszka I 4 zorganizowali akcję dla dzieci "GWIAZDKO MIŁA 2014"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - styczeń 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »