Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Rekomendacje na rzecz aktywizacji osb modych

Rekomendacje w ramach projektu "Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osb Modych znajdujcych si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy"

wicej »

Rodzina 500+ » komunikat

wiadczenia 500+ w przypadkach, kiedy czonkowie rodziny pracuj w innych pastwach czonkowskich UE, EOG lub Szwajcarii

wicej »

Spotkanie Opatkowe

16.12.2016r.

Rada Mieszkacw Blokw Socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej wraz z Centrum Aktywnoci rodowiskowej Filii Nr 2 MOPR, Sekcj Pracy Socjalnej Nr 23 oraz Partnerami zapraszaj na X Spotkanie Opatkowe "Bdmy razem"

wicej »

Ubieranie choinki

15.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 zorganizowali wydarzenie rodowiskowe - ubieranie osiedlowej choinki na terenie Osiedla im. H. Mickiewicza Lubelskiej Spdzielni Mieszkaniowej

wicej »

Zabawa Mikoajkowa

09.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 14, ul. Zana 38 zorganizowali "Zabaw Mikoajkow", ktra odbya si w sali zabaw FIKU-MIKU przy ul. Bursztynowej 17

wicej »

"Koncert Pieni Patriotycznych"

18.11.2016r.

W sali widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechw", pracownicy Filii Nr 4 MOPR przy wsppracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spdzielni Mieszkaniowej "Czechw" zorganizowali "Koncert Pieni Patriotycznych"

wicej »

Wynik naboru partnera do projektu

08.11.2016r.

Wynik naboru partnera spoza sektora finansw publicznych do projektu w ramach konkursu zamkntego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

wicej »

Festyn rodzinny

10.09.2016r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR zaprasza na Festyn Rodzinny z okazji 100-lecia przyczenia dzielnicy Tatary w granice administracyjne miasta Lublin, ktry odbdzie si na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej 7

wicej »

Ogoszenie

Nowy produkt bankw - RACHUNEK RODZINNY - subkonta - bezpatne wyodrbnione rachunki rodzinne, do ktrych komornicy nie bd mieli dostpu

wicej »

Rodzina 500+

Komunikat

Od dn. 02.07.2016.r zostaje wygaszona dziaalno tymczasowych punktw przyjmowania wnioskw, usytuowanych w Biurach Obsugi Mieszkacw Urzdu Miasta Lublin, Filiach MOPR i 25 placwkach owiatowych

wicej »

Ogoszenie

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych zaprasza do udziau w bezpatnych szkoleniach komputerowych w ramach realizacji Projektu "Twoje kompetencje".

wicej »

Ogoszenie

Midzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr - biuro Projektu: ul. Skromna 5, Lublin zaprasza do udziau w projekcie "Nowe kwalifikacje now szans"

wicej »

Festyn rodzinny

24.06.2016r.

Zapraszamy na Festyn Rodziny "Razem do lata", ktry odbdzie si na terenach zielonych przed budynkiem Centrum Aktywnoci rodowiskowej przy ul. Antoniny Grygowej 4B

wicej »

Festyn

21.06.2016r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowaa Festyn pn. "Energia pokole", ktry odby si na terenie osiedla im. H. Sienkiewicza Lubelskiej Spdzielni Mieszkaniowej, przy Szkole Podstawowej Nr 38

wicej »

Festyn rodzinny

19.06.2016r.

Filia nr 1 MOPR skada serdeczne podzikowania wszystkim osobom zaangaowanym w realizacj festynu rodzinnego "Energia Pokole", ktry odby si na boisku "Orlik" przy wwozie ul. Lwowska

wicej »

Festyn rodzinny

18.06.2016r.

Filia Nr 5 MOPR zaprasza dzieci oraz cae rodziny na Festyn Rodzinny na Wrotkowie pn. "Energia Pokole", ktry odbdzie si na boisku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Nakowskich 110

wicej »

Festyn rodzinny

17.06.2016r.

Filia Nr 2 MOPR zaprasza na XI festyn rodzinny "Mama, Tata i Ja" pod hasem "Energia pokole", ktry odbdzie si na boisku szkolnym Gimnazjum Nr 15 przy ul. Elektrycznej 51

wicej »

Festyn rodzinny

04.06.2016r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 MOPR wsporganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

wicej »

Festyn rodzinny

04.06.2016r.

Na terenie Szkoy Podstawowej Nr 52 przy ul. W. Jagiey 11 odbdzie si festyn rodzinny pod nazw: "Rodzina Felina chlub dla Lublina". Festyn wspiera organizacyjnie Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23F Filii Nr 2 MOPR

wicej »

Zaproszenie

03.06.2016r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 MOPR zapraszaj na "Dzie Ssiada", ktry odbdzie si na skwerze przy Tawernie "La Traviata" nad Zalewem Zemborzyckim

wicej »

Zaproszenie

31.05.2016r.

Na terenie Domu Modziey SOS w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1 odbyy si Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastpczego

wicej »

Festyn "XIII Dziecicy Dzie Radoci"

29.05.2016r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 1, 19 i 22 Filii Nr 4 MOPR we wsppracy z Parafi Ksiy Sercanw p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali na placu kocielnym przy ul. Radzyskiej 3 Festyn "XIII Dziecicy Dzie Radoci"

wicej »

Rodzina 500+

Komunikat

Komunikat w sprawie wnioskw o wiadczenie wychowawcze skadanych drog elektroniczn

wicej »

Asystent dziecka i osoby
niepenosprawnej

W zwizku z duym zainteresowaniem za strony rodowiska osb niepenosprawnych ju po raz czwarty uruchomiono program "Asystent osoby niepenosprawnej, Asystent
dziecka niepenosprawnego"

wicej »

Dodatek wychowawczy

Rodzina zastpcza

Rodzinie zastpczej oraz prowadzcemu rodzinny dom dziecka na kade umieszczone dziecko w wieku do ukoczenia 18 roku ycia przysuguje dodatek wychowawczy w wys. wiadczenia wychowawczego tj. 500 z miesicznie

wicej »

Konkurs plastyczny i literacki

Dzia ds. rodzinnej pieczy zastpczej i asysty rodzinnej ogasza konkurs plastyczny i literacki pt. "wiat widziany przez zaczarowane okulary" w ramach planowanego Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastpczego w Miecie Lublin

wicej »

Spotkanie profilaktyczno-wychowawcze

05.05.2016r.

W Gimnazjum Nr 16 odbyo si spotkanie o charakterze profilaktyczno-wychowawczym zorganizowane przez pracownkw socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR oraz pedagoga szkolnego

wicej »

Dziaanie rodowiskowe

22.04.2016r.

Pracownicy Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 wraz z partnerami zorganizowali spotkanie z teatrem klasycznym - komedia Jeana Baptiste Moliera "Mieszczanin Szlachcicem" w Domu Kultury Kalinowszczyzna

wicej »

Komunikat

MOPR Lublin zaprasza organizacje pozarzdowe do zapoznania si z zasadami dotyczcymi "Programu wyrwnywania rnic midzy regionami III" - edycja w 2016 roku

wicej »

Wynik naboru Partnera do projektu

13.04.2016r.

Wynik naboru partnera do projektu w ramach konkursu zamknitego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O priorytetowa 11 Wczenie spoeczne Dziaanie 11.1 "Aktywne wczenie"

wicej »

Dzie Kobiet w Lublinie

06.03.2016r.

W najblisz niedziel 6 marca z okazji Dnia Kobiet odbdziesi akcja prozdrowotna "Miasteczko Zdrowia i Urody" skierowana do mieszkanek Lublina

wicej »

Komunikat

W zwizku z powstajcymi stronami internetowymi, na ktrych mona pobra wniosek o przyznanie w. wychowawczego informujemy, e s to prby wprowdzenia w bd obywateli w aden sposb niezwizane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej

wicej »

Rodziny wspierajce

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje rodzin zainteresowanych wspprac non profit na rzecz rodzin przeywajcych trudnoci opiekuczo-wychowawcze

wicej »

Program Operacyjny
Pomoc ywnociowa 2014-2020

Od koca 2014r. realizowany jest Program Operacyjny Pomoc ywnociowa 2014-2020, ktrego gwnym celem jest udzielenie wsparcia poprzez udostpnienie pomocy ywnociowej w formie paczek lub posikw

wicej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

09.02.2016r.

W Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorw przy ul. Maszynowej 2 odbyo si szkolenie edukacyjno-profilaktyczne w ramach 24 finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy "Mierzymy wysoko"

wicej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

08.02.2016r.

W siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 odbyo si szkolenie edukacyjno-profilaktyczne pt. "Mierzmy wysoko" skierowane do seniorw zamieszkujcych na terenie Filii Nr 1

wicej »

Zabawa Choinkowa

22.01.2016r.

W Domu Kultury Kalinowszczyzna odbya si Zabawa Choinkowa dla 40 dzieci (27 rodzin) z obszaru dziaania Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16

wicej »