Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Rekomendacje na rzecz aktywizacji osób młodych

Rekomendacje w ramach projektu "Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osób Młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy"

więcej »

Rodzina 500+ » komunikat

Świadczenia 500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii

więcej »

Spotkanie Opłatkowe

16.12.2016r.

Rada Mieszkańców Bloków Socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej wraz z Centrum Aktywności Środowiskowej Filii Nr 2 MOPR, Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23 oraz Partnerami zapraszają na X Spotkanie Opłatkowe "Bądźmy razem"

więcej »

Ubieranie choinki

15.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 zorganizowali wydarzenie środowiskowe - ubieranie osiedlowej choinki na terenie Osiedla im. H. Mickiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

09.12.2016r.

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 14, ul. Zana 38 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową", która odbyła się w sali zabaw FIKU-MIKU przy ul. Bursztynowej 17

więcej »

"Koncert Pieśni Patriotycznych"

18.11.2016r.

W sali widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów", pracownicy Filii Nr 4 MOPR przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zorganizowali "Koncert Pieśni Patriotycznych"

więcej »

Wynik naboru partnera do projektu

08.11.2016r.

Wynik naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu w ramach konkursu zamknętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

więcej »

Festyn rodzinny

10.09.2016r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR zaprasza na Festyn Rodzinny z okazji 100-lecia przyłączenia dzielnicy Tatary w granice administracyjne miasta Lublin, który odbędzie się na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej 7

więcej »

Ogłoszenie

Nowy produkt banków - RACHUNEK RODZINNY - subkonta - bezpłatne wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu

więcej »

Rodzina 500+

Komunikat

Od dn. 02.07.2016.r zostaje wygaszona działalność tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, usytuowanych w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, Filiach MOPR i 25 placówkach oświatowych

więcej »

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach realizacji Projektu "Twoje kompetencje".

więcej »

Ogłoszenie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr - biuro Projektu: ul. Skromna 5, Lublin zaprasza do udziału w projekcie "Nowe kwalifikacje nową szansą"

więcej »

Festyn rodzinny

24.06.2016r.

Zapraszamy na Festyn Rodziny "Razem do lata", który odbędzie się na terenach zielonych przed budynkiem Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Antoniny Grygowej 4B

więcej »

Festyn

21.06.2016r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała Festyn pn. "Energia pokoleń", który odbył się na terenie osiedla im. H. Sienkiewicza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy Szkole Podstawowej Nr 38

więcej »

Festyn rodzinny

19.06.2016r.

Filia nr 1 MOPR składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację festynu rodzinnego "Energia Pokoleń", który odbył się na boisku "Orlik" przy wąwozie ul. Lwowska

więcej »

Festyn rodzinny

18.06.2016r.

Filia Nr 5 MOPR zaprasza dzieci oraz całe rodziny na Festyn Rodzinny na Wrotkowie pn. "Energia Pokoleń", który odbędzie się na boisku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Nałkowskich 110

więcej »

Festyn rodzinny

17.06.2016r.

Filia Nr 2 MOPR zaprasza na XI festyn rodzinny "Mama, Tata i Ja" pod hasłem "Energia pokoleń", który odbędzie się na boisku szkolnym Gimnazjum Nr 15 przy ul. Elektrycznej 51

więcej »

Festyn rodzinny

04.06.2016r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 MOPR współorganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Festyn rodzinny

04.06.2016r.

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. W. Jagiełły 11 odbędzie się festyn rodzinny pod nazwą: "Rodzina Felina chlubą dla Lublina". Festyn wspiera organizacyjnie Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23F Filii Nr 2 MOPR

więcej »

Zaproszenie

03.06.2016r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 MOPR zapraszają na "Dzień Sąsiada", który odbędzie się na skwerze przy Tawernie "La Traviata" nad Zalewem Zemborzyckim

więcej »

Zaproszenie

31.05.2016r.

Na terenie Domu Młodzieży SOS w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1 odbyły się Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

więcej »

Festyn "XIII Dziecięcy Dzień Radości"

29.05.2016r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 1, 19 i 22 Filii Nr 4 MOPR we współpracy z Parafią Księży Sercanów p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali na placu kościelnym przy ul. Radzyńskiej 3 Festyn "XIII Dziecięcy Dzień Radości"

więcej »

Rodzina 500+

Komunikat

Komunikat w sprawie wniosków o świadczenie wychowawcze składanych drogą elektroniczną

więcej »

Asystent dziecka i osoby
niepełnosprawnej

W związku z dużym zainteresowaniem za strony środowiska osób niepełnosprawnych już po raz czwarty uruchomiono program "Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent
dziecka niepełnosprawnego"

więcej »

Dodatek wychowawczy

Rodzina zastępcza

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wys. świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie

więcej »

Konkurs plastyczny i literacki

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej ogłasza konkurs plastyczny i literacki pt. "Świat widziany przez zaczarowane okulary" w ramach planowanego Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin

więcej »

Spotkanie profilaktyczno-wychowawcze

05.05.2016r.

W Gimnazjum Nr 16 odbyło się spotkanie o charakterze profilaktyczno-wychowawczym zorganizowane przez pracownków socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR oraz pedagoga szkolnego

więcej »

Działanie środowiskowe

22.04.2016r.

Pracownicy Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 wraz z partnerami zorganizowali spotkanie z teatrem klasycznym - komedia Jeana Baptiste Moliera "Mieszczanin Szlachcicem" w Domu Kultury Kalinowszczyzna

więcej »

Komunikat

MOPR Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z zasadami dotyczącymi "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - edycja w 2016 roku

więcej »

Wynik naboru Partnera do projektu

13.04.2016r.

Wynik naboru partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 "Aktywne włączenie"

więcej »

Dzień Kobiet w Lublinie

06.03.2016r.

W najbliższą niedzielę 6 marca z okazji Dnia Kobiet odbędzie się akcja prozdrowotna "Miasteczko Zdrowia i Urody" skierowana do mieszkanek Lublina

więcej »

Komunikat

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie św. wychowawczego informujemy, że są to próby wprowdzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

więcej »

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

więcej »

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014r. realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego głównym celem jest udzielenie wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków

więcej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

09.02.2016r.

W Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Maszynowej 2 odbyło się szkolenie edukacyjno-profilaktyczne w ramach 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Mierzymy wysoko"

więcej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

08.02.2016r.

W siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 odbyło się szkolenie edukacyjno-profilaktyczne pt. "Mierzmy wysoko" skierowane do seniorów zamieszkujących na terenie Filii Nr 1

więcej »

Zabawa Choinkowa

22.01.2016r.

W Domu Kultury Kalinowszczyzna odbyła się Zabawa Choinkowa dla 40 dzieci (27 rodzin) z obszaru działania Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16

więcej »