Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

witeczne Drzewko Midzypokoleniowe

20.12.2017r.

Filia nr 1 MOPR zaprasza mieszkacw Dzielnicy Kalinowszczyzna i rdmiecie do wsplnego ubierania choinki i koldowania na Somianym Rynku

wicej »

Wsplne ubieranie osiedlowej choinki

14.12.2017r.

Filia nr 3 MOPR zaprasza mieszkacw LSM na wsplne ubieranie osiedlowej choinki i koldowania, ktre odbdzie si na placu z fontann na osiedlu
im. A. Mickiewicza

wicej »

Koncert kold i pieni zimowych

08.12.2017r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spdzielni Mieszkaniowej "Czechw" zapraszaj na Koncert kold i pieni zimowych pn. "witeczne klimaty"

wicej »

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 21.11.2017r. odbyy si Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Relacja z tego wydarzenia zostaa przedstawiona w Panoramie Lubelskiej. Zapraszamy do jej obejrzenia

wicej »

Komunikat

Od dnia 1 grudnia 2017r. nastpi zamiana siedzib oraz numerw telefonw Sekcji ds. asysty rodzinnej oraz Sekcji ds. wsparcia rodzin zastpczych

wicej »

"Bal Seniora"

17.11.2017r.

W siedzibie Pracowni Kultury Tatary - Filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" odbyo si dziaanie rodowiskowe pod nazw "Bal Seniora" zorganizowane przez Sekcj Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR

wicej »

Koncert pieni patriotycznych

17.11.2017r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spdzielni Mieszkaniowej "Czechw" zapraszaj na "Koncert pieni patriotycznych", ktry odbdzie si w sali widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechw", ul. Kiepury 5

wicej »

Koncert wokalno-taneczny

20.10.2017r.

Filia Nr 4 MOPR przy wsppracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spdzielni Mieszkaniowej "Czechw" zorganizowali Koncert wokalno-taneczny pn. "Barwy jesieni"

wicej »

Zaproszenie na spotkanie

19.10.2017r.

Filia nr 1 MOPR wsplnie z Fili nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza rodziny z dziemi oraz osoby zainteresowane na spotkanie pt. "Smaki Lubelszczyzny", w ramach cyklu "Rodzina z ksik"

wicej »

Spotkanie dla Seniorw

16.10.2017r.

Filia Nr 1 MOPR zorganizowaa Spotkanie dla Seniorw pod nazw "Barwy Jesieni", ktre odbyo si w Barze Kaprys przy ul. Lwowska 6

wicej »

Midzynarodowy Dzie Seniora

12.10.2017r.

Filia Nr 3 MOPR serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Midzynarodowego Dnia Seniora, ktre odbdzie si w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie

wicej »

ladami dawnego Lublina

09.10.2017r., 12.10.2017r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowaa dziaania rodowiskowe z okazji 700-lecia miasta Lublina

wicej »

Zaproszenie

Warsztat Terapii Zajciowej "Misericordia" w Lublinie, ul. Guska 138 zaprasza osoby z niepenosprawnoci (zwaszcza psychiczn) do udziau w rehabilitacji zawodowej i spoecznej

wicej »

Bezpatne szkolenia dla rodzin zastpczych

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza rodziny zastpcze zamieszkujce na terenie Miasta Lublin do uczestnictwa w bezpatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia

wicej »

Komunikat - Rodzina 500+

500+ dla samotnych rodzicw - najistotniejsze zmiany w przepisach

wicej »

Komunikat - wiadczenia rodzinne

Komunikat ws. zmian w wiadczeniach dla rodzin

wicej »

Informacja dla osb
usamodzielnianych

Komunikat w sprawie przyjmowania wnioskw o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osb usamodzielnianych opuszczajcych placwki i rodziny zastpcze

wicej »

Zaproszenie do udziau w projekcie

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza do udziau w projekcie "Skutecznie i profesjonalnie - przedsibiorstwa spoeczne w zamwieniach publicznych".

wicej »

XI Festyn Rodzinny "Razem do lata"

23.06.2017r.

Centrum Aktywnoci rodowiskowej oraz Rada i Zarzd Dzielnicy Felin zapraszaj na XI Festyn Rodzinny "Razem do lata", ktry odbdzie si na terenach zielonych przed budynkiem CA przy ul. Antoniny Grygowej 4B

wicej »

Festyn Osiedlowy

10.06.2017r.

Filia Nr 5 MOPR serdecznie zaprasza dzieci oraz cae rodziny na Festyn Osiedlowy na Wrotkowie "Energia pokole', ktry odbdzie si na boisku Gimnazjum Nr 3, przy ul. Nakowskich 110

wicej »

Festyn rodzinny

09.06.2017r.

Filia nr 2 MOPR w Lublinie zaprasza na XII Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja" pod hasem "Energia pokole", ktry odbdzie si na boisku Gimnazjum Nr 15 im. Jana Pawa II przy ul. Elektrycznej 51

wicej »

Festyn rodzinny

08.06.2017r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowaa Festyn Rodzinny "ENERGIA POKOLE", ktry odby si na boisku Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 5 przy ul. Ignacego Rzeckiego 10, Osiedle im. Bolesawa Prusa

wicej »

Obchody "Europejskiego Dnia Ssiada"

06.06.2017r.

Filia nr 5 MOPR serdecznie zaprasza na obchody "Europejskiego Dnia Ssiada", ktre odbd si w ogrodach Parafii p.w. w. Jakuba Apostoa przy ul. Guskiej 145

wicej »

Festyn rodzinny

04.06.2017r.

W niedziel (4 czerwca) odbdzie si festyn rodzinny "Dzie Dziecka - Dzie Rodziny" przy parafii pw. Nawrcenia w. Pawa.
Festyn odbywa si bdzie w godz. 14-17 na terenach zielonych
przy ul. Bernardyskiej 5

wicej »

Midzynarodowy Dzie Dziecka

03.06.2017r.

Pracownie Kultury Tatary oraz Rada Dzielnicy Tatary zapraszaj na Midzynarodowy Dzie Dziecka, ktry odbdzie si na terenach zielonych przy ul. Gospodarczej

wicej »

Dzie Rodzicielstwa Zastpczego

31.05.2017r.

Na Placu im. Lecha Kaczyskiego w Lublinie odbyy si uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastpczego.
Wydarzenie wpisywao si w V Lubelskie Dni Promujce Zdrowie.

wicej »

Zaproszenie

V Lubelskie Dni Promujce Zdrowie
maj-czerwiec 2017r.

Rodzinne Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia

wicej »

Komunikat

Polski Czerwony Krzy prowadzi zbirk pienidzy dla osb poszkodowanych w katastrofie budowlanej - kamienicy przy ul. Lubartowskiej 45

wicej »

Informacja

Na terenie miasta Lublin utworzonych zostao 14 punktw, w ktrych przez 5 dni w tygodniu mieszkacy mog skorzysta z bezpatnej pomocy prawnej udzielanej przed adwokatw i radcw prawnych

wicej »

Spotkanie z okazji Dnia Matki

23.05.2017r.

W siedzibie Filii Nr 3 MOPR przy ul. Mieszka I 4 w Lublinie, odbyo si spotkanie z okazji Dnia Matki w ramach planowanych dziaa rodowiskowych przez Sekcj Pracy Socjalnej Nr 8

wicej »

Prelekcja "Poetycki Lublin"

15.05.2017r.

Serdecznie zapraszamy na prelekcj "Poetycki Lublin", ktra odbdzie si w Pracowniach Kultury Tatary ul. Hutnicza 28A w Lublinie. Spotkanie wpisuje si w obchody 700-lecia Miasta Lublin.

wicej »

Komunikat - autowypata
wiadczenia rodzinne i opiekucze

Szanowni klienci uprzejmie informujemy, e autowypaty wiadcze rodzinnych, wiadcze opiekuczych bd moliwe do realizacji od dnia 14 kwietnia (pitek) w oddziaach Banku Pekao SA

wicej »

Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wnioskw o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego na nowy okres wiadczeniowy 2017/2018

wicej »

Konkurs plastyczny

Dzia ds. rodzinnej pieczy zastpczej i asysty rodzinnej ogasza konkurs plastyczny pt. "Lublin widziany oczami dziecka" w ramach planowanych w dniu 31 maja 2017r. Obchodw z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastpczego w Miecie Lublin

wicej »

Komunikat

Od dnia 3 kwietnia 2017r. siedziba Sekcji Pracy Socjalnej Nr 2 MOPR w Lublinie mieci si przy
ul. Gbokiej 8A (dotychczasowy adres: ul. Narutowicza 74)

Spotkanie profilaktyczne

29.03.2017r.

W siedzibie Filii Nr 3 odbyo si pierwsze spotkanie, w ramach planowanych kwartalnych spotka profilaktycznych, jako cz kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnej "Razem przeciw uzalenieniom"

wicej »

Przysze zmiany w portalu
informacyjno-usugowym Emp@tia

Informujemy Pastwa, e MRPiPS prowadzi prace projektowe zmierzajce do optymalizacji usug elektronicznych, ktrych efekt zostanie udostpniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usugowym Emp@tia (PIU Emp@tia)

wicej »

Program wsparcia dla rodzin
"Za yciem"

Jednorazowe wiadczenie w wysokoci 4000 z.
Z dniem 1 stycznia 2017r. wesza w ycie ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciy i rodzin "Za yciem"

wicej »