Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Karolina Przybylska
Inspektor ochrony danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon 81 466 53 18
e-mail