Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu ich zamieszkiwania

Obowiązujące ceny usług na terenie całego obszaru miasta Lublin
cena (brutto/godzina) rodzaj usługi
26,00 zł usługi opiekuńcze
27,50 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
32,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

warningZakres oraz wymiar usług opiekuńczych ustalane są w drodze wywiadu środowiskowego, zaś odpłatność uzależniona między innymi od wysokości dochodu osoby/rodziny

Wykaz podmiotów, które realizują świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zadanie Nr 1 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Część nr I - Obszar Filii Nr 3 i 4
Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin
Część nr II - Obszar Filii Nr 1, 2 i 5
Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
Zadanie Nr 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin