Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2018r.

uwaga Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków
Moduł I 03.04.2018r. - 30.08.2018r.
Moduł II - semestr letni 05.03.2018r. - 30.03.2018r.
Moduł II - semestr zimowy 03.09.2018r. - 10.10.2018r.

W Modułe I preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione,
  • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (których definicja zawarta jest w Kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku).

uwaga Szczegółowe informacje na temat programu dostepne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Wzory wniosków

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 1 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 1 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar A - Zadanie nr 2

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 i Zadanie 2 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 i Zadanie 2 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 2 - osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 2 - osoba pełnoletnia

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 3

Moduł I - Obszar C - Zadanie nr 4

Moduł I - Obszar D

Moduł II