Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 21 marca 2018r.

uwaga Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W chwili obecnej trwają prace nad wzorami wniosków.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II na semestr letni będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie od 5 do 30 marca 2018r. Druk wniosku będzie dostępny pod adresem: www.mopr.lublin.eu od dnia 23 lutego 2018r.

» wzory wniosków do Modułu II

Wnioski o dofinansowanie Modułu II na semestr zimowy będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie od 3 września do 10 października 2018r.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018r. Druk wniosku będzie dostępny pod adresem: www.mopr.lublin.eu od dnia 23 marca 2018r.

W Modułe I preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione,
  • w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych (których definicja zawarta jest w Kierunkach działań i warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku).

uwaga Szczegółowe informacje na temat programu dostepne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

uwaga Od 15 marca 2018r. nastąpi zamiana siedziby Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z ul. Zemborzyckiej 88-92 na budynek przy ul. Diamentowej 2 (Galeria Diamentowa)