Aktywny Samorząd 2022

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu bieżącego roku Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

  • Moduł I - od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
  • Moduł II:
    - (dla roku akademickiego 2021/2022) - od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
    - (dla roku akademickiego 2022/2023) - do 10 października 2022 r.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl)

Przypominamy, że w 2022 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest nadal dodatkowo premiowane. W przypadku Modułu I jest to dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku. Natomiast w Module II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla osób, które wniosek w systemie SOW składają po raz pierwszy. Osoby, które kolejny raz składają wniosek w systemie SOW mogą uzyskać zwiększenie dodatku do kwoty 300 zł.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92 na parterze do skrzynek zawieszonych na ścianie. Druki wniosków są dostępne pod adresem: www.mopr.lublin.eu, w systemie SOW oraz w siedzibie Działu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz dokumentem "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku", które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Moduł I - Obszar A - Zadanie 1

Moduł I - Obszar A - Zadanie 2, 3

Moduł I - Obszar A - Zadanie 4

Moduł I - Obszar B - Zadanie 1, 3, 4

Moduł I - Obszar B - Zadanie 2

Moduł I - Obszar B - Zadanie 5

Moduł I - Obszar C - Zadanie 1

Moduł I - Obszar C - Zadanie 2

Moduł I - Obszar C - Zadanie 3

Moduł I - Obszar C - Zadanie 4

Moduł I - Obszar C - Zadanie 5

Moduł I - Obszar D

Moduł II