Pomoc osobom niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Lublina

Niepełnosprawni Mieszkańcy Lublina, tj.

  • osoby o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • osoby całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  • osoby z I, II lub III grupą inwalidzką orzeczona przed 01 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • osoby z orzeczeniem o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 roku jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • osoby do lat 16 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z dofinansowania niżej wymienionych zadań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Zemborzycka 88-92.