Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Wolontariat

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie

"Człowiek jest wielki
nie przez to co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł IIIntencją działalności wolontarystycznej
jest łączenie na poziomie lokalnym
ludzi chętnych do niesienia pomocy
z tymi, którzy na taką pomoc czekają.
Inicjowanie środowiska lokalnego
to duże wyzwanie!

dokument informacje ogólne o wolontariacie
dokument dlaczego warto zostać wolontariuszem?
dokument jak zostać wolontariuszem?
dokument dane teleadresowe koordynatorów wolontariatu