Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Projekt "Sami dla siebie"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

"Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 08.01.2018r. nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00 oraz aneksu nr RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28.05.2018r.

W okresie od 04.12.2018r. do 28.12.2018r. realizowane są w ramach projektu szkolenia zawodowe dla części naszych uczestników. Aktualnie realizowane są szkolenia zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie pod nazwą "Pracownik biurowo-administracyjny" oraz "Pracownik biurowy z elementami księgowości".

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu organizacji biura, obsługi urządzeń biurowych, administracji publicznej, prawa administracyjnego,obsługi księgowej biura, a także zgłębiają wiedzę z obsługi komputera. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL BASE. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na egzaminach."