Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Projekt "Sami dla siebie"

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

"Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 08.01.2018r. nr umowy RPLU.11.01.00-06-0096/17-00 oraz aneksu nr RPLU.11.01.00-06-0096/17-02 z dnia 28.05.2018r.

W okresie od 04.12.2018r. do 28.12.2018r. realizowane s w ramach projektu szkolenia zawodowe dla czci naszych uczestnikw. Aktualnie realizowane s szkolenia zorganizowane przez Zakad Doskonalenia Zawodowego w Lublinie pod nazw "Pracownik biurowo-administracyjny" oraz "Pracownik biurowy z elementami ksigowoci".

Uczestnicy zdobywaj wiedz z zakresu organizacji biura, obsugi urzdze biurowych, administracji publicznej, prawa administracyjnego,obsugi ksigowej biura, a take zgbiaj wiedz z obsugi komputera. Uczestnicy, ktrzy ukocz szkolenie bd mieli moliwo przystpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu ECDL BASE. Jest to podstawowy certyfikat dla pracownikw wszystkich specjalnoci, ktrzy na co dzie posuguj si komputerem, korzystaj z Internetu, tworz i edytuj dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Za wszystkich trzymamy kciuki i yczymy powodzenia na egzaminach."