Praca socjalna z imigrantami - pilotażowy projekt szkoleniowy dla pracowników MOPR Lublin

Projekt Fundacji A-venir realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i Caritasverband Wuppertal e.V. Internationales Begegnugszentrum.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i realizowany pod nadzorem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników socjalnych, zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i jego filiach w Lublinie, w zakresie pracy z klientami pochodzącymi z państw trzecich. Długofalowym celem jest podniesienie standardu obsługi obywateli państw trzecich w Polsce.

Zakres merytoryczny projektu:

  • poprawa kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych w zakresie komunikacji międzykulturowej
  • poprawa znajomości procedur prawnych i administracyjnych, które mogą dotyczyć cudzoziemców
  • poprawa stanu wiedzy na temat systemu edukacji i dostępu cudzoziemców do szkolnictwa polskiego
  • poprawa stanu wiedzy na temat ochrony zdrowia i dostępu cudzoziemców do polskiego lecznictwa
  • uwrażliwienie pracowników socjalnych na specjalne potrzeby obywateli państw trzecich oraz konsekwencje i zagrożenia wynikające z braku kompetencji międzykulturowych

W ramach projektu Fundacja przeprowadzi autorski program szkoleniowy o charakterze warsztatowym. W okresie wrzesień-listopad 2009 odbędzie się pięć dwudniowych sesji szkoleniowych, w których weźmie udział 50 beneficjentów projektu - pracowników socjalnych. Zakres szkolenia obejmie tematy dotyczące najważniejszych aspektów integracji cudzoziemców, z jakimi zwracają się oni o pomoc do pracowników socjalnych: prawo, administracja, edukacja, rynek pracy, opieka medyczna. Komunikacja międzykulturowa, będąca jednym z tematów szkolenia, jest niezwykle istotnym elementem pracy z cudzoziemcami. Dlatego zagadnienia związane z różnorodnością kulturową będą integralną częścią wszystkich zajęć. W ramach projektu opracowane będą także broszury informacyjne będące integralną częścią szkolenia. Projekt zakończy się konferencją podsumowującą z udziałem ekspertów zagranicznych.

Partnerami w projekcie są: MOPR Lublin, który odpowiadać będzie m.in. za konsultacje potrzeb szkoleniowych i rekrutację pracowników socjalnych oraz Internationales Begegnugszentrum Caritas in Wuppertal, którego eksperci podzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem w integracji imigrantów.