Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Sprawozdania tabelaryczne

2018r. MRPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym
2017r. MRPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym
2016r. MPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym
2015r. MPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym
2014r. MPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym
2013r. MPiPS-03
Dział 2A - udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
Dział 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin
Dział 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
Dział 4 - powody przyznania pomocy
Dział 5 - typy rodzin objętych pomocą społeczną
Dział 2C - pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem dla opuszczających
Dział 2D - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Dział 6A - jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Dział 6B - jednostki organizacyjne pomocy spolecznej o zasięgu ponad gminnym