Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
czwartek, 14 grudnia 2017r.

Sprawozdania tabelaryczne

Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Udzielone świadczenia - zadania własne gmin
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Powody przyznania pomocy
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Typy rodzin objętych pomocą społeczną
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym
sprawozdanie I-XII 2016
sprawozdanie I-XII 2015
sprawozdanie I-XII 2014
sprawozdanie I-XII 2013
sprawozdanie I-XII 2012
sprawozdanie I-XII 2011
sprawozdanie I-XII 2010