Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie i Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 odbędą się dyżury specjalistów, którzy udzielą bezpłatnego poradnictwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Porady odbywać się będą w dniach 17-21 lutego 2020 roku w godz. 8.00-15.00. Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów.

Ponadto informujemy, że w dniu 26 lutego 2020 roku w godz. 13.00-14.00 w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego odbędą się warsztaty edukacji prawnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, prowadzone przez prawnika z Okręgowej Rady Adwokackiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.