Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada to święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej, zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. To jest również dzień przypominający, że wśród nas są słabsi członkowie społeczeństwa potrzebujący empatii, zrozumienia i pomocy.

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego obchodzimy w bardzo trudnym i szczególnym dla nas wszystkich czasie - w dobie pandemii. Nowa rzeczywistość postawiła przed nami wszystkimi szereg nowych problemów i wyzwań.

Mimo tych trudnych chwil składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom z całej Polski, wykonującym zadania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, aby nigdy nie zabrakło Wam sił w podnoszeniu ludzi na duchu i wsparciu w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości niezwykle potrzebnych w tej trudnej pracy, a także satysfakcji, poczucia spełnienia każdego dnia i szczęści w życiu osobistym.

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie