Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie jesienno-zimowym

W związku z okresem zimowym i związanymi z nim trudnymi warunkami pogodowymi przedstawiciele lubelskich instytucji, służb miejskich i organizacji zwracają się z apelem do Mieszkańców Lublina o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszczania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, w węzłach ciepłowniczych czy wymiennikowniach należy przekazywać służbom społecznym.

Osoby wymagające wsparcia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i występujących trudności, mogą otrzymać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pomoc w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do pory roku, a także skierowania do schroniska dla osób bezdomnych lub ośrodka wsparcia. W stosunku do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych zabezpieczane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych, a w sytuacji gdy wymagają całodobowej opieki mogą zostać skierowane do domu pomocy społecznej.

Na terenie Miasta Lublin funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, mieszczący się w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej 15. Placówka funkcjonuje przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 17.00. Oferta placówki obejmuje wsparcie, m. in. w zakresie usług sanitarno-higienicznych (łaźnia, pranie i suszenie odzieży), posiłek.

Wobec osób bezdomnych, szczególnie narażonych na ujemne skutki niskich temperatur, działania podejmowane są także przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w formie schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wykaz placówek świadczących pomoc w formie schronienia udostępniony jest na terenie całego miasta w miejscach użyteczności publicznej, w tym urzędach, kościołach, placówkach służby zdrowia.

Wszystkie osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy w formie trwałych produktów żywnościowych, wydawanych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Poniżej w załączniku zamieszczamy aktualny wykaz placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych, wraz z listą oferowanych miejsc, a także wykaz adresów i telefonów placówek MOPR, w których można uzyskać wszystkie informacje o obowiązujących procedurach i możliwościach otrzymania wsparcia.

Placówki zapewniające wsparcie i schronienie osobom bezdomnym

Nazwa placówki i adres Telefon/e-mail Do kogo kierowana usługa Dodatkowe usługi socjalne
Schronisko dla bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3,
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
bezdomne kobiety udzielenie schronienia - w tym kuchnia, łazienka, praca socjalna - aktywizacja, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, posiłki interwencyjne, odzież, praca opiekuna
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
bezdomne kobiety udzielenie schronienia - nocleg, opiekun, wsparcie pracownika socjalnego, ciepły napój, odzież
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
samotne matki z dziećmi, kobiety w ciąży udzielenie schronienia - w tym kuchnia, łazienka, praca socjalna - aktywizacja, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, posiłki interwencyjne, odzież
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 532 75 38
schronisko@albert.lublin.pl
bezdomni mężczyźni udzielenie schronienia, 3 posiłki dziennie, środki higieniczne, pomoc rzeczowa (ubrania), wsparcie specjalistów, praca socjalna w tym prowadzenie zajęć wspierających w wychodzeniu z bezdomności
Ogrzewalnia
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
tel. 81 532 75 38
schronisko@albert.lublin.pl
bezdomni mężczyźni pomoc w formie schronienia, gorący napój oraz wyżywienie, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne, wsparcie przy załatwianiu ważnych spraw formalnych, urzędowych i zdrowotnych
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel. 81 743 91 11
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 8
20-406 Lublin
tel. 81 534 76 20
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni całodobowy pobyt, gorący posiłek, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, pranie odzieży, zaopatrzenie w bieliznę i odzież, zapewnienie usług aktywizujących
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10
20-406 Lublin
tel. 81 524 41 82
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni całodobowy pobyt, wyżywienie, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu, pranie odzieży
Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych
al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
w okresie:
od 01.01 do 31.03 i od 01.11 do 31.12:
7 dni w tyg. - godz. od 9.00 do 17.00
w okresie:
od 01.04 do 31.10:
5 dni w tyg. - godz. od 9.00 do 15.00
tel. 81 532 20 12 wew. 366
lublin@caritas.pl
osoby bezdomne - mieszkańcy Miasta Lublin - kobiety i mężczyźni możliwość kąpieli, wymiany odzieży, wyprania i wysuszenia odzieży, ciepły posiłek i gorący napój, pomoc psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, doradcy społecznego, doraźna pomoc pielęgniarska
Kuchnia - Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
ul. Zielona 3
20-082 Lublin
tel. 81 532 64 37
bractwo@albert.lublin.pl
żywienie osób wykluczonych kuchnia na ul. Zielonej 3 wydaje gorące posiłki - ponad 250 dziennie
Przejściowy ośrodek dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Lublin prowadzony przez "Nadzieję" Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu
ul. Kunickiego 35
tel. 513 223 375 bezdomni mężczyźni
Przejściowy ośrodek dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Lublin prowadzona przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej
ul. Bronowicka 3a
tel. 81 748 52 10 bezdomne kobiety

Instytucje publiczne udzielające pomocy

Nazwa instytucji Adres Forma pomocy Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. pomocy środowiskowej
ul. Marii Koryznowej 2d porada 81 466 53 31
81 466 53 32
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 porada, pomoc finansowa 81 466 54 03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A porada, pomoc finansowa 81 466 54 34
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 porada, pomoc finansowa 81 466 54 80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
al. Kompozytorów Pol. 8 porada, pomoc finansowa 81 466 55 11
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 porada, pomoc finansowa 81 466 55 24
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A porada


całodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
733 588 900
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a interwencja 81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 interwencja 81 535 43 05