Komunikat dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz osób zainteresowanych wsparciem Ośrodka będzie przebiegała telefonicznie lub elektronicznie - z wykorzystaniem telefonów i adresów poczty elektronicznej dostępnych w zakładce adresy i telefony, skrzynki ePUPAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Informuję również, że przed siedzibami poszczególnych komórek organizacyjnych MOPR w Lublinie zostaną wystawione pojemniki na korespondencję (wnioski i podania) od osób zainteresowanych pomocą.

Katarzyna Fus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Instrukcja
Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową
Aktualizacja komunikatu dotyczącego wsparcia osób niesamodzielnych
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego dokonywania i dostarczania niezbędnych zakupów samotnym osobom niesamodzielnym podkreślamy, że tego rodzaju wsparcie dotyczy osób poddanych kwarantannie domowej. Jedyny kontakt jaki może mieć osoba pomagająca z osobą poddaną kwarantannie - to kontakt telefoniczny, podczas którego ustalane są niezbędne potrzeby. Następnie dokonane zakupy dostarczane są pod drzwi domu, lub mieszkania osoby poddanej kwarantannie - bez kontaktu osobistego, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
Komunikat Inspekcji Sanitarnej
Uprzejmie informujemy, że w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, pracownicy Inspekcji Sanitarnej proszą o kontakt wyłącznie telefoniczny.
Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.
Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.
Pismo Wojewody Lubelskiego
Polecenie Wojewody Lubelskiego dot. czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w terminie 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
Materiały edukacyjne nt. koronawirusa
W związku z sytuacją epidemiologiczną przentujemy Państwu do wykorzystania materiały profilaktyczno-edukacyjne na temat koronawirusa
Warsztaty umiejętności wychowawczych
Uprzejmie informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych, przeznaczone dla rodziców, którzy chcą zadbać o dobre relacje z dziećmi.
Rusza nabór wniosków na "Aktywny samorząd" w 2020 roku
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w  siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie i Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 odbędą się dyżury specjalistów, którzy udzielą bezpłatnego poradnictwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Nabór wniosków
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku.
Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" będzie można składać już od 1 marca 2020r.
Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia)
Światowy Dzień Chorego
W dniu 11 lutego 2020 roku po raz 28 obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Jego głównym celem jest podkreślenie godności osoby chorej, roli pracowników służby zdrowia jak również konieczności zapewniania wyższych standardów opieki.
Program Pomocy Dzieciom
Uprzejmie informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Głosujmy na Miasto Lublin w konkursie "Zdrowy Samorząd"
Miasto Lublin zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd za "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin"