Zmiana siedziby Sekcji pracy socjalnej Nr 14
Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Sekcji pracy socjalnej Nr nr 14 z ul. Zana 38 na ul. Głęboka 11
Prosimy dzwonić na tymczasowy numer telefonu: 697 280 467
Wsparcie dla osób opuszczających jednostki penitencjarne
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS oferuje wsparcie osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w województwie lubelskim (zakłady karne/areszty śledcze) oraz osobom najbliższym osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie lubelskim
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia, a następnie 22 stycznia obchodzimy kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dla każdego dziecka dziadkowie to osoby wyjątkowe, cierpliwe, poświęcające swój czas i kochające całym sercem. Towarzyszą swym wnukom dzieląc się z nimi życiowym doświadczeniem i mądrością, stając się przy tym ich nauczycielami życia na drodze ku dorosłości.
Bezpłatne badania mammograficzne
Uprzejmie informujemy, że Lux Med, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, po raz kolejny organizuje bezpłatne badania mammograficzne.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Poradnictwo rodzinne - bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach projektu Centrum Rewitalizacji Społecznej
W miesiącu grudniu rozpoczęła się realizacja zadania 3 pn. "Poradnictwo Rodzinne", w ramach którego uczestnikom i uczestniczkom projektu zamieszkującym lub pracującym w mieście Lublin na obszarze objętym rewitalizacją, udzielane jest wsparcie w formie indywidualnych porad specjalistów: prawnika i psychologa.
Od 1 stycznia wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można będzie składać elektronicznie
Uprzejmie informujemy, iż w 2020 r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Środki PFRON na modernizację warsztatów terapii zajęciowej
Uprzejmie informujemy, iż Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Miasto Lublin do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2020r.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. 2019, poz. 1067) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wyniesie 1 830,00 zł.
Ubieranie Osiedlowej Choinki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza mieszkańców Lublina, a w szczególności obszaru LSM do wspólnego ubierania choinki i kolędowania. Inicjatywa odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku, o godzinie 13.00, na Placu z fontanną na terenie Osiedla im. A. Mickiewicza
Grupa samopomocowa
Uprzejmie informujemy, że pracownicy Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie prowadzą grupę samopomocową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w ramach której zapewniają spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy, wspólną organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji, integrację osób z podobnymi problemami
Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
W ramach trwającej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, w dniach od 4 do 10 grudnia przedstawiciele instytucji Miasta Lublin, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, będą pełnić dyżury, udzielać wsparcia oraz pomocy osobom pokrzywdzonym
VII Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2019 roku, w godzinach od 10.00 -14.30, w Targach Lublin odbędzie się siódma edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Wstęp i udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) - święto (przypadające corocznie 3 grudnia) ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992)
Gratulacje i życzenia
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego otrzymaliśmy gratulacje i życzenia.
Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób i instytucji pamiętało o Naszym święcie, za co pragniemy złożyć serdeczne podziękowania