Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2022r.

  1. Dofinansowania w pierwszym półroczu przysługuje:
    • osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat i osobom niepełnosprawnym w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym bez względu na stopień niepełnosprawności,
    • osobom z I grupą inwalidzką/ całkowitą niezdolnością do pracy i do samodzielnej egzystencji/ znacznym stopniem niepełnosprawności,
    • osobom z II grupą inwalidzką/ całkowitą niezdolnością do pracy/ umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  2. Dofinansowania w drugim półroczu przysługuje, gdy limit środków na to pozwala osobom z III grupą inwalidzką/ częściową niezdolnością do pracy/ lekkim stopniem niepełnosprawności.
  3. Zwiększone dofinansowanie może zostać przyznane w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej.