"Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie"

- projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców

Termin realizacji projektu:

Projekt realizowany przez okres 36-ciu miesięcy tj. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Realizacja projektu nastąpi w ramach trzech programów rocznych:
Programu 2011 (01.01.2012r. - 31.12.2012r.),
Programu 2012 (01.01.2013r. - 31.12.2013r.),
Programu 2013 (01.01.2014r. - 31.12.2014r.).

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

miasto Lublin

Beneficjenci projektu:

Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, natomiast pośrednio odnosi się również do społeczeństwa przyjmującego.

Celem projektu jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową, w tym uznanych uchodźców i cudzoziemców korzystających z ochrony uzupełniającej poprzez:

  • doradztwo i pomoc w dziedzinach takich jak: zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, opieka medyczna, psychologiczna i socjalna;
  • działania asystenta rodziny zmierzające do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności tych osób poprzez pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych;
  • działania wspierające równy dostęp osób do instytucji, jak i równe traktowanie przez te instytucje, środki skupiające się na kształceniu, szkoleniu zawodowym, uznawaniu kwalifikacji i dyplomów.

Szczegółowymi celami projektu jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci cudzoziemców.

Osoby do kontaktu:

Monika Budka tel. 81 466 53 35.