Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
wersja graficzna strony »

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Świąteczne Drzewko Międzypokoleniowe

18.12.2018r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowała spotkanie pod nazwą "Świąteczne drzewko międzypokoleniowe" na Słomianym Rynku przy ul. Towarowej w dzielnicy Kalinowszczyzna

więcej »

Wspólne ubieranie choinki

13.12.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała inicjatywę jaką było wspólne ubieranie bożonarodzeniowego drzewka, na placu przy fontannie na osiedlu im. A. Mickiewicza LSM

więcej »

Nabór uczestników do projektu

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" ogłasza nabór do projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

więcej »

Szkolenia w ramach projektu

06.12.2018-28.12.2018

Szkolenia "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" projektu "Sami dla siebie" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

więcej »

Szkolenia w ramach projektu

04.12.2018-28.12.2018

Realizowane są szkolenia projektu "Sami dla siebie" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

więcej »

"Dziadkowe Mikołajki dla dzieci"

08.12.2018r.

W auli Kościoła przy ul. Gospodarczej zostało zrealizowane działanie środowiskowe o charakterze międzypokoleniowym pn. "Dziadkowe Mikołajki dla dzieci"

więcej »

Wieczór Andrzejkowy

29.11.2018r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowała "Wieczór Andrzejkowy", który odbył się w siedzibie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

"Bal Seniora"

29.11.2018r.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Pracowniami Kultury Tatary - Filią Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 zorganizowała działanie środowiskowe pn. "Bal Seniora"

więcej »

Wieczór poezji

15.11.2018r.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Dworku Wincentego Pola odbyło się działanie środowiskowe pt. "Wieczór poezji Wincentego Pola"

więcej »

Informacja - przyjmowanie wniosków

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start

więcej »

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. 2018 poz. 1099) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1583 zł

Program - "Zajęcia klubowe w WTZ"

Informujemy podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej o kolejnej turze naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

więcej »

Terminy autowypłat

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują nowe terminy autowypłat świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczenia dobry start.

więcej »

Międzynarodowy Dzień Seniora

30.10.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Bal Jesienny dla Seniorów

18.10.2018r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowała Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni". Spotkanie odbyło się w Barze Kaprys przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Wycieczka integracja

11.09.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego adresowaną do osób objętych wsparciem tutejszego Ośrodka

więcej »

Informacja dla osób
usamodzielnianych

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

więcej »

Komunikat

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.
Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji

więcej »

Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków i ustalania prawa do świadczeń oraz wypłaty świadczeń na kolejny okres 2018/2019

więcej »

Informacja - punkty przyjęć wniosków

Punkty przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres 2018/2019
od 1 sierpnia 2018r.

więcej »

"Dobry start" - Komunikat

Informujemy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

więcej »

"Dobry start" - Informacja

Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

więcej »

"Dobry start" - wnioski elektroniczne

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać za pośrednictwem bankowości internetowej

więcej »

Program rządowy "Dobry Start"

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód

więcej »

Festyn Rodzinny

12.06.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 23, Filia nr 1 MOPR oraz Uczniowski Klub Sportowy Ruch Lublin zorganizowały festyn "Zdrowe Pokolenie bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny"

więcej »

Spotkanie dla Seniorów

07.06.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 MOPR zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Dzieci Seniorom", które odbyło się siedzibie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23.05.2018r.

Na Placu im. Lecha Kaczyńskiego odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

więcej »

Spektakl liryczno-satyryczny

27.04.2018r.

W Domu Kultury "Kalinowszczyzna" w ramach spotkań z teatrem klasycznym odbył się spektakl "Ewa, Wenus i Tuńcia..." zorganizowany przez Sekcję pracy socjalnej nr 16 Filii nr 1 MOPR

więcej »

Spotkanie

27.03.2018r.

Filia Nr 3 MOPR w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i Roku Praw Kobiet zorganizowała spotkanie, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Spotkanie integracyjne

08.03.2018r.

Filia Nr 1 MOPR zorganizowała spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwykłe pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

więcej »

Komunikat
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. poz. 1014) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 wynosi 1477 zł

Archiwum: » 2017 » 2016

« wstecz