Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
wersja graficzna strony »

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Wieczór poezji

15.11.2018r.

Sekcja pracy socjalnej nr 16 Filii nr 1 MOPR w ramach Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaprasza na "Wieczór poezji Wincentego Pola"

więcej »

Nabór wniosków

07.11.2018r.

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

więcej »

Program - "Zajęcia klubowe w WTZ"

Informujemy podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej o kolejnej turze naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

więcej »

Terminy autowypłat

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują nowe terminy autowypłat świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczenia dobry start.

więcej »

Międzynarodowy Dzień Seniora

30.10.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Bal Jesienny dla Seniorów

18.10.2018r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowała Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni". Spotkanie odbyło się w Barze Kaprys przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Wycieczka integracja

11.09.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego adresowaną do osób objętych wsparciem tutejszego Ośrodka

więcej »

Informacja dla osób
usamodzielnianych

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

więcej »

Komunikat

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.
Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji

więcej »

Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków i ustalania prawa do świadczeń oraz wypłaty świadczeń na kolejny okres 2018/2019

więcej »

Informacja - punkty przyjęć wniosków

Punkty przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres 2018/2019
od 1 sierpnia 2018r.

więcej »

"Dobry start" - Komunikat

Informujemy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

więcej »

"Dobry start" - Informacja

Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

więcej »

"Dobry start" - wnioski elektroniczne

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać za pośrednictwem bankowości internetowej

więcej »

Program rządowy "Dobry Start"

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód

więcej »

Festyn Rodzinny

12.06.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 23, Filia nr 1 MOPR oraz Uczniowski Klub Sportowy Ruch Lublin zorganizowały festyn "Zdrowe Pokolenie bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny"

więcej »

Spotkanie dla Seniorów

07.06.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 MOPR zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Dzieci Seniorom", które odbyło się siedzibie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23.05.2018r.

Na Placu im. Lecha Kaczyńskiego odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

więcej »

Spektakl liryczno-satyryczny

27.04.2018r.

W Domu Kultury "Kalinowszczyzna" w ramach spotkań z teatrem klasycznym odbył się spektakl "Ewa, Wenus i Tuńcia..." zorganizowany przez Sekcję pracy socjalnej nr 16 Filii nr 1 MOPR

więcej »

Spotkanie

27.03.2018r.

Filia Nr 3 MOPR w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i Roku Praw Kobiet zorganizowała spotkanie, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Spotkanie integracyjne

08.03.2018r.

Filia Nr 1 MOPR zorganizowała spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwykłe pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

więcej »

Komunikat
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. poz. 1014) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 wynosi 1477 zł

Archiwum: » 2017 » 2016

« wstecz