Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 20 października 2017r.

Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szanowni klienci uprzejmie informujemy, że z uwagi na fakt, iż 20-ty dzień miesiąca wypada w miesiącu sierpniu 2017r. w niedzielę - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie autowypłaty realizowanej w oddziałach Banku Pekao SA. nastąpi 18 sierpnia.

Przypominamy, że w przypadku gdy dzień wypłaty nie jest dniem roboczym (dzień roboczy - każdy dzień, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy) wypłata następuje w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny.