Międzynarodowy Dzień Rodzin

W dniu 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 września 1993 roku, rezolucją nr 47/237.

Celem święta jest podnoszenie świadomości społeczeństw i rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

Dzień Rodzin jest okazją do upowszechniania wiedzy na temat procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych dotyczących rodzin. Święto jest także inspiracją do dzielenia się dobrymi praktykami koncentrującymi się na rozwiązywaniu problemów dotykających rodziny oraz do organizowania wydarzeń, które promują wartości rodzinne i poruszają tematy związane z rodziną.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy wszystkim lubelskim rodzinom wszelkiej pomyślności, satysfakcji, radości, a przede wszystkim dużo zdrowia i szczęścia rodzinnego.

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie