DODATEK WĘGLOWY
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

UWAGA !
INFORMATOR
WNIOSEK
Poradnik. Zasady zachowania się w sytuacjach zagrożeń
"Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022"
Aktywny Samorząd 2022
Nieodpłatna pomoc prawna
Poradnictwo obywatelskie
Mediacje
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Zmiany w dodatku węglowym i nowe dodatki dla gospodarstw domowych
W Lublinie pierwsze wypłaty dodatku węglowego ruszą 23 września. Trwa również przyjmowanie wniosków o wypłatę nowych dodatków do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna i oleju. Mieszkańcy mogą je składać w BOM-ach. Od poniedziałku (26 września) wnioski będą również przyjmowane w siedzibie głównej i filiach MOPR.
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z niepokojącymi prognozami, dotyczącymi dalszego przebiegu epidemii w Polsce, a co za tym idzie potrzebą wspierania osób najbardziej potrzebujących - starszych, samotnych i niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie kontynuuje działania na rzecz Seniorów w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez ONZ w 1990 roku. Obchody te mają na celu podkreślać rolę seniorów w społeczeństwie i rozpropagowywać działania zapewniające im godne życie
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2022r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023
Informacja
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje, że od dnia 01.08.2022r. do dnia 10.11.2022r. z uwagi na prace remontowe prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin", ul. Zbożowa 22a w Lublinie funkcjonującym w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie nie jest możliwe w roku bieżącym dalsze świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w formie pobytu całodobowego w ww. Placówce
Komunikat
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin przystąpiło do realizacji programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta"
Komunikat dotyczący świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy
Повідомлення про пільгу в розмірі 300 злотих для громадян України
Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2022 r. wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy będą przyjmowane wyłącznie w Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Mieszka I 4
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Projekt pt. "Lubelskie pomaga Ukrainie" - Проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»
Samorząd Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. "Lubelskie pomaga Ukrainie"
Самоврядування Люблінського воєводства за допомогою Регіонального центру соціальної політики в Любліні реалізує проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»
Urząd Miasta Lublin, społeczeństwo obywatelskie i UNHCR wspierają uchodźców z Ukrainy
Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), przekazało artykuły pierwszej potrzeby i zestawy higieniczne Urzędowi Miasta Lublin oraz Stowarzyszeniu Homo Faber, lokalnej organizacji pozarządowej, która wspiera uchodźców w zakresie ochrony i dystrybucji pomocy humanitarne w mieście Lublin
Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
Uprzejmie informujemy, że okres wypłaty świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w określonych przez przepisy sytuacjach może zostać wydłużony ponad wskazane w regulacjach prawnych 120 dni
Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy
Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy