Komunikat Inspekcji Sanitarnej
Uprzejmie informujemy, że w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, pracownicy Inspekcji Sanitarnej proszą o kontakt wyłącznie telefoniczny.
Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.
Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.
Pismo Wojewody Lubelskiego
Polecenie Wojewody Lubelskiego dot. czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w terminie 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.
Materiały edukacyjne nt. koronawirusa
W związku z sytuacją epidemiologiczną przentujemy Państwu do wykorzystania materiały profilaktyczno-edukacyjne na temat koronawirusa
Warsztaty umiejętności wychowawczych
Uprzejmie informujemy, że Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" zaprasza na warsztaty umiejętności wychowawczych, przeznaczone dla rodziców, którzy chcą zadbać o dobre relacje z dziećmi.
Rusza nabór wniosków na "Aktywny samorząd" w 2020 roku
Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Uprzejmie informujemy, że w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w  siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie i Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 odbędą się dyżury specjalistów, którzy udzielą bezpłatnego poradnictwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Nabór wniosków
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku.
Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" będzie można składać już od 1 marca 2020r.
Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia)
Światowy Dzień Chorego
W dniu 11 lutego 2020 roku po raz 28 obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Święto to zostało ustanowione 13 maja 1992 roku przez papieża Jana Pawła II. Jego głównym celem jest podkreślenie godności osoby chorej, roli pracowników służby zdrowia jak również konieczności zapewniania wyższych standardów opieki.
Program Pomocy Dzieciom
Uprzejmie informujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Głosujmy na Miasto Lublin w konkursie "Zdrowy Samorząd"
Miasto Lublin zostało nominowane w konkursie Zdrowy Samorząd za "Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin"
Zmiana siedziby Sekcji pracy socjalnej Nr 14
Informujemy, że nastąpiła zmiana siedziby Sekcji pracy socjalnej Nr nr 14 z ul. Zana 38 na ul. Głęboka 11
Prosimy dzwonić na tymczasowy numer telefonu: 697 280 467
Wsparcie dla osób opuszczających jednostki penitencjarne
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS oferuje wsparcie osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w województwie lubelskim (zakłady karne/areszty śledcze) oraz osobom najbliższym osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie lubelskim
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia, a następnie 22 stycznia obchodzimy kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dla każdego dziecka dziadkowie to osoby wyjątkowe, cierpliwe, poświęcające swój czas i kochające całym sercem. Towarzyszą swym wnukom dzieląc się z nimi życiowym doświadczeniem i mądrością, stając się przy tym ich nauczycielami życia na drodze ku dorosłości.
Bezpłatne badania mammograficzne
Uprzejmie informujemy, że Lux Med, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, po raz kolejny organizuje bezpłatne badania mammograficzne.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Poradnictwo rodzinne - bezpłatne porady prawne i psychologiczne w ramach projektu Centrum Rewitalizacji Społecznej
W miesiącu grudniu rozpoczęła się realizacja zadania 3 pn. "Poradnictwo Rodzinne", w ramach którego uczestnikom i uczestniczkom projektu zamieszkującym lub pracującym w mieście Lublin na obszarze objętym rewitalizacją, udzielane jest wsparcie w formie indywidualnych porad specjalistów: prawnika i psychologa.
Od 1 stycznia wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można będzie składać elektronicznie
Uprzejmie informujemy, iż w 2020 r. osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Środki PFRON na modernizację warsztatów terapii zajęciowej
Uprzejmie informujemy, iż Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Miasto Lublin do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2020r.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (M.P. 2019, poz. 1067) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wyniesie 1 830,00 zł.