Nabór wniosków
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Działania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, pomimo częściowego zawieszenia działalności, podejmują wiele inicjatyw wspierających swoich Uczestników
Podziękowania
Maseczki dla służb
Dziękujemy serdecznie ks.prof.dr hab. Mirosławowi Kalinowskiemu z Hospicjum Dobrego Samarytanina za ciepłe słowa i docenienie naszej inicjatywy szycia maseczek
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - obchodzony jest w Europie corocznie, w dniu 5 maja. Święto to zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
Małe podsumowanie akcji maseczkowej
W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" uszyto już łącznie ponad 10 000 maseczek ochronnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych
Od 10 kwietnia bieżącego roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia finansowe z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd PFRON uruchomił bowiem Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Maseczki trafią do lubelskich seniorów
Dzięki zaangażowaniu lubelskich instytucji m.in. MOPR i Zespołu Ośrodków Wsparcia, w poniedziałek i we wtorek (20-21 kwietnia) do lubelskich seniorów trafi pierwsza partia (1800 szt.) maseczek wielokrotnego użytku
Portal ABC Senior
Portal ABC Senior
Uprzejmie informujemy, że Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, w związku z epidemią koronawirusa, uruchomił centrum informacyjne dla seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCSenior.com.
Na platformie ABCSenior.com znajdziemy m.in. wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Upływ terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności w stanie epidemii, a świadczenia opiekuńcze i rodzinne
Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Służby Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia (World Health Day) to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej istotne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie
Apel w ramach akcji MOPR w Lublinie "Maseczki dla służb"
Maseczki dla służb
Z uwagi na olbrzymi odzew mieszkańców Lublina, chętnych do szycia maseczek ochronnych, zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do wszystkich lokalnych przedsiębiorstw oraz indywidualnych osób mających możliwość wsparcia rzeczowego naszej akcji "Maseczki dla służb". Bardzo potrzebne są takie materiały jak bawełna, flizelina, guma oraz tasiemki.
Liczymy na gorące serca i pomoc w realizacji tak ważnego obecnie zadania
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Z uwagi na stan epidemii występujący na terenie Polski oraz możliwość znacznego ograniczenia funkcjonowania placówek banku zalecamy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany)
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
W ramach naszej akcji "Maseczki dla służb" uszyliśmy i rozdysponowaliśmy już ponad 2600 maseczek ochronnych.
Otrzymali je m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, SPSK Nr 4 w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratownicy Medyczni.
Takie słowa w tych trudnych czasach to miód na nasze serca
Maseczki dla służb
Dziękujemy Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, że docenił naszą akcję "Maseczki dla służb"
Informacja Wojewody Lubelskiego
Informacja Wojewody Lubelskiego - organiczenia określonego sposobu przemieszczania się, ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Akcja "Maseczki dla służb" rozwija się
Dzięki Panu Michałowi Krawczykowi - Posłowi na Sejm RP oraz Radnym Miasta Lublin: Panu Jarosławowi Pakule - Przewodniczącemu RML, Pani Monice Orzechowskiej, Pani Annie Ryfce, Panu Zbigniewowi Jurkowskiemu oraz Panu Marcinowi Bubiczowi będziemy szyć nadal !!!
Tak szyją "Maseczki dla służb" pracownicy MOPR
Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w akcję
Szyjemy "Maseczki dla służb"
Dziękujemy za maseczki Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa z Cluny !!!
Szycie maseczek w akcji MOPR "Maseczki dla służb" już trwa
Dziękujemy Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu), szyjącym "Maseczki dla służb"
"Maseczki dla służb" - Akcja MOPR w Lublinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, troszcząc się o bezpieczeństwo lubelskich służb walczących z epidemią (pomagających przy tym aktywnie Seniorom z terenu naszego miasta) wyszedł z inicjatywą rozpoczęcia w Lublinie szycia maseczek zabezpieczających dla Pielęgniarek, Ratowników, Straży Miejskiej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Opiekunek, Wolontariuszy oraz innych zawodów będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem i potrzebujących ochrony
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako SA
Informacja dla osób korzystających z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie o nieczynnych placówkach Banku Pekao SA
Informacja dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu
Komunikat dotyczący autowypłat
Uprzejmie informujemy, że placówki Banku Pekao SA, w których dokonywane są autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie będą czynne w godzinach od 10.00 do 16.00. W placówkach banku zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie w placówce, tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości minimum 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanymi osobami.
Informujemy również że zamknięta został placówka banku zlokalizowana w Centrum Handlowym przy ul. Zana.
Prosimy również, aby przed planowaną wizytą w banku sprawdzić aktualne informację na stronie Banku Pekao SA.
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poprzez wdrożenie działań zmierzających do zmniejszenia bezpośredniej obsługi klientów