Centrum Aktywności Środowiskowej

ul. Grygowej 4B
20-260 Lublin
e-mail: casmopr@mopr.lublin.eu
strona: www.cas.mopr.lublin.eu

kierownik 81 466 54 59
81 466 54 60 fax
pracownicy 81 466 54 62