Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie jesienno-zimowym
Nieodpłatna pomoc prawna
Poradnictwo obywatelskie
Mediacje
"Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021"
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia, a następnie 22 stycznia obchodzimy kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dla każdego dziecka dziadkowie to osoby wyjątkowe, cierpliwe, poświęcające swój czas i kochające całym sercem. Towarzyszą swym wnukom dzieląc się z nimi życiowym doświadczeniem i mądrością, stając się przy tym ich nauczycielami życia na drodze ku dorosłości.
Komunikat o doręczaniu korespondencji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą operatora pocztowego na Speedmail sp. z o.o., zmienił się punkt odbioru awizowanej korespondencji, wysyłanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Tłumacz języka migowego on-line dostępny w MOPR w Lublinie
MOPR w Lublinie, z myślą o osobach mających problemy ze słuchem, wprowadził możliwość korzystania z usługi tłumacza języka migowego. W załatwieniu spraw pomagają dostępni on-line certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).
Informacja o dodatku osłonowym
Informacja
Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące dodatku osłonowego prowadzi Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.
Zmiany w programie 500+ od stycznia 2022 r.
Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Bieżące świadczenia wychowawcze, przyznane do dnia 31 maja 2022 r., będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
"Bezpieczne plecaki" dla uczniów szkół podstawowych
Blisko 700 "Bezpiecznych plecaków" trafiło w okresie przedświątecznym do dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Kolorowe upominki zostały przygotowane przy współpracy z Lubelskim Odziałem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie zmienia siedzibę
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przenosi się z dotychczasowej siedziby przy ul. Diamentowej 2 do budynku zlokalizowanego przy ul. Zemborzyckiej 88-92 (siedziby Wydziału Świadczeń Socjalnych MOPR)
Święta pukają do drzwi - paczki świąteczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Z myślą o najbardziej potrzebujących mieszkańcach naszego miasta, w tym samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, pracownicy Ośrodka wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lublinie oraz Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie przygotowali i dostarczą blisko 500 paczek
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) - ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).