Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
czwartek, 13 grudnia 2018r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Wspólne ubieranie choinki

13.12.2018r.

Filia Nr 3 MOPR w Lublinie serdecznie zaprasza mieszkańców Dzielnicy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do wspólnego ubierania choinki i kolędowania na Placu z fontanną na osiedlu im. A. Mickiewicza LSM

więcej »

Nabór uczestników do projektu

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" ogłasza nabór do projektu pn. "Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym"

więcej »

"Dziadkowe Mikołajki dla dzieci"

08.12.2018r.

W auli Kościoła przy ul. Gospodarczej zostało zrealizowane działanie środowiskowe o charakterze międzypokoleniowym pn. "Dziadkowe Mikołajki dla dzieci"

więcej »

"Bal Seniora"

29.11.2018r.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Pracowniami Kultury Tatary - Filią Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 zorganizowała działanie środowiskowe pn. "Bal Seniora"

więcej »

Wieczór poezji

15.11.2018r.

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Dworku Wincentego Pola odbyło się działanie środowiskowe pt. "Wieczór poezji Wincentego Pola"

więcej »

Informacja - przyjmowanie wniosków

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start

więcej »

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. 2018 poz. 1099) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1583 zł

Program - "Zajęcia klubowe w WTZ"

Informujemy podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej o kolejnej turze naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

więcej »

Terminy autowypłat

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują nowe terminy autowypłat świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczenia dobry start.

więcej »

Międzynarodowy Dzień Seniora

30.10.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Bal Jesienny dla Seniorów

18.10.2018r.

Filia nr 1 MOPR zorganizowała Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni". Spotkanie odbyło się w Barze Kaprys przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Wycieczka integracja

11.09.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zorganizowała wycieczkę autokarową do Kazimierza Dolnego adresowaną do osób objętych wsparciem tutejszego Ośrodka

więcej »

Informacja dla osób
usamodzielnianych

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

więcej »

Komunikat

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.
Od 1 listopada 2018r. wzrosną kwoty świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji

więcej »

Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków i ustalania prawa do świadczeń oraz wypłaty świadczeń na kolejny okres 2018/2019

więcej »

Informacja - punkty przyjęć wniosków

Punkty przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres 2018/2019
od 1 sierpnia 2018r.

więcej »

"Dobry start" - Komunikat

Informujemy, że przyznanie świadczenia Dobry Start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

więcej »

"Dobry start" - Informacja

Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

więcej »

"Dobry start" - wnioski elektroniczne

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać za pośrednictwem bankowości internetowej

więcej »

Program rządowy "Dobry Start"

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód

więcej »

Festyn Rodzinny

12.06.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 23, Filia nr 1 MOPR oraz Uczniowski Klub Sportowy Ruch Lublin zorganizowały festyn "Zdrowe Pokolenie bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny"

więcej »

Spotkanie dla Seniorów

07.06.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 MOPR zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Dzieci Seniorom", które odbyło się siedzibie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23.05.2018r.

Na Placu im. Lecha Kaczyńskiego odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

więcej »

Spektakl liryczno-satyryczny

27.04.2018r.

W Domu Kultury "Kalinowszczyzna" w ramach spotkań z teatrem klasycznym odbył się spektakl "Ewa, Wenus i Tuńcia..." zorganizowany przez Sekcję pracy socjalnej nr 16 Filii nr 1 MOPR

więcej »

Spotkanie

27.03.2018r.

Filia Nr 3 MOPR w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i Roku Praw Kobiet zorganizowała spotkanie, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Spotkanie integracyjne

08.03.2018r.

Filia Nr 1 MOPR zorganizowała spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwykłe pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

więcej »

Komunikat
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. poz. 1014) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 wynosi 1477 zł

Archiwum: » 2017 » 2016