Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
czwartek, 21 czerwca 2018r.

Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków i ustalania prawa do świadczeń oraz wypłaty świadczeń na kolejny okres 2018/2019

więcej »

Informacja - punkty przyjęć wniosków

Punkty przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start na okres 2018/2019
od 1 sierpnia 2018r.

więcej »

Komunikat 300+ wnioski elektroniczne

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać za pośrednictwem bankowości internetowej

więcej »

Program rządowy "Dobry Start"

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód

więcej »

Informacja

Zespół Interdyscyplinary, ul. Głęboka 11 zaprasza na prelekcję skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury
Niebieskiej Karty

więcej »

Festyn Rodzinny

16.06.2018r.

Filia Nr 5 MOPR zaprasza na Festyn Rodzinny na Wrotkowie połączony z obchodami 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im.W.Z.Nałkowskich, który odbędzie się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 30 przy ul.Nałkowskich 110

więcej »

Festyn Rodzinny

12.06.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 23, Filia nr 1 MOPR oraz Uczniowski Klub Sportowy Ruch Lublin zorganizowały festyn "Zdrowe Pokolenie bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny"

więcej »

Spotkanie dla Seniorów

07.06.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 MOPR zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Dzieci Seniorom", które odbyło się siedzibie Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6

więcej »

Festyn Rodzinny

07.06.2018r.

Filia Nr 3 MOPR zaprasza na Festyn Rodzinny "Cieszmy się wolnością", który odbędzie się na boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Ignacego Rzeckiego 10, Osiedle im. Bolesława Prusa

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

23.05.2018r.

Na Placu im. Lecha Kaczyńskiego odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisywało się w VI Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

więcej »

Spektakl liryczno-satyryczny

27.04.2018r.

W Domu Kultury "Kalinowszczyzna" w ramach spotkań z teatrem klasycznym odbył się spektakl "Ewa, Wenus i Tuńcia..." zorganizowany przez Sekcję pracy socjalnej nr 16 Filii nr 1 MOPR

więcej »

Zmiana siedziby
Działu ds. osób niepełnosprawnych

Informujemy, że nastąpiła zamiana siedziby Działu ds. osób niepełnosprawnych z ul. Zemborzyckiej 88-92 na budynek przy ul. Diamentowej 2 (Galeria Diamentowa)

więcej »

Spotkanie

27.03.2018r.

Filia Nr 3 MOPR w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i Roku Praw Kobiet zorganizowała spotkanie, które odbyło się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Spotkanie integracyjne

08.03.2018r.

Filia Nr 1 MOPR zorganizowała spotkanie pt. "Zwyczajne kobiety i ich niezwykłe pasje", w ramach ustanowienia przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet

więcej »

Aktywny samorząd w 2018r.

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu lutym Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON

więcej »

Komunikat
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (M.P. poz. 1014) kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 wynosi 1477 zł

Komunikat

Terminy autowypłat 500+ oraz świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

więcej »

Zmiana adresu e-mail

Informujemy, iż zmianie uległ adres e-mail Ośrodka.
Nowy adres:

więcej »

Archiwum: » 2017 » 2016 » 2015