Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-01-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz KanadysTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 53 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d

Do budynku prowadzą 2 wejścia (wejście główne i boczne). Do obu wejść prowadzą schody.
Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Recepcja znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Budynek jest ogólnodostępny.
Dla osób na wózkach dostępna jest winda znajdują się w głównym holu oraz korytarze na piętrach: -1, 0, 1, 2.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze -1 do którego można dojechać windą z korytarza głównego na parterze.
Na placu parkingowym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Uwaga

We wszystkich wskazanych poniżej komórkach organizacyjnych MOPR w Lublinie do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 1 - ul. Kowalska 5

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy, biura znajdują się na III piętrze, dojście klatką schodową. Biura są ogólnodostępne. Podjazd i winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 3 - ul. Kowalska 5

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy, biura znajdują się na III piętrze, dojście klatką schodową. Biura są ogólnodostępne. Podjazd i winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.
W siedzibie Filii Nr 1 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 4 - ul. Lubartowska 6-8

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - jeden schodek (podest) przed drzwiami, biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.
W siedzibie Filii Nr 1 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 15 - ul. Narutowicza 74A

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - pięć schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin. W bocznej ulicy (ul. Ochotnicza) są wyznaczone miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
W siedzibie Filii Nr 1 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 16 - ul. Towarowa 19

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - trzy schodki przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 1 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 2 - ul. Hutnicza 1a

Do budynku prowadzą trzy wejścia do budynku - pierwsze wejście od przodu prowadzące do klatki schodowej lub windy, drugie wejście prowadzi przez wspólne przejście ze sklepem prowadzi do windy lub klatki schodowej, trzecie wejście z tyłu awaryjne, Biura znajdują się na 1 piętrze. Biura są ogólnodostępne. Dla osób na wózkach inwalidzkich na poziomach: -1, 0, 1 dostępna jest winda. Na pierwszym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na poziome -1 oraz przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 7 - ul. Startowa 11

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - siedem schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Przed drzwiami jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 2 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 - ul. Hutnicza 1a

Do budynku prowadzą trzy wejścia do budynku - pierwsze wejście od przodu prowadzące do klatki schodowej lub windy, drugie wejście prowadzi przez wspólne przejście ze sklepem prowadzi do windy lub klatki schodowej, trzecie wejście z tyłu awaryjne, Biura znajdują się na 1 piętrze. Biura są ogólnodostępne. Dla osób na wózkach inwalidzkich na poziomach: -1, 0, 1 dostępna jest winda. Na pierwszym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na poziome -1 oraz przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 2 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 12 - ul. Startowa 11

Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - siedem schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Przed drzwiami jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 2 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 23 - ul. Jagiełły 10

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Wąskie drzwi uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim do sekcji. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 2 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 3 - ul. Mieszka I 4

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - sześć / siedem schodów przed drzwiami, z podjazdem dla wózków inwalidzkich z lewej strony. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Wąskie drzwi do budynku. Brak możliwości wjazdu osobom na wózkach inwalidzkich - podjazd tylko do wejścia do budynku na parterze. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 2 - ul. Głęboka 11

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika, jeden schodek (podest) z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich . Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 3 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 6 - ul. Jutrzenki 6

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - dojście do wejścia schodami z chodnika. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 3 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 - ul. Mieszka I 4

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - sześć / siedem schodów przed drzwiami, z podjazdem dla wózków inwalidzkich z lewej strony. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Wąskie drzwi do budynku. Brak możliwości wjazdu osobom na wózkach inwalidzkich - podjazd tylko do wejścia do budynku na parterze. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 3 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 14 - ul. Zana 38

Wejście do budynku z chodnika. W budynku znajdują się windy dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim ale do samych pokoi biurowych nie wjedzie się. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 3 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 4 - ul. Kompozytorów Polskich 8

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 1 - ul. Głowackiego 35

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 4 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 18 - ul. M. Koryznowej 2b

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 4 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 19 - ul. Kompozytorów Polskich 8

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 4 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 22 - ul. Paganiniego 12

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Do biura prowadzą schody z wykonanym podjazdem dla wózków. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 4 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 5 - ul. Nałkowskich 114

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika - dojście do wejścia schodami z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 5 - ul. Nałkowskich 114

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika - dojście do wejścia schodami z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 5 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 17 - ul. Róży Wiatrów 1

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 5 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 20 - ul. Nałkowskich 114

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika - dojście do wejścia schodami z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 5 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 21 - ul. Zdrowa 14

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 5 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Wydział Świadczeń Socjalnych - ul. Zemborzycka 88-92

Do budynku prowadzi jedno wejście z placu - dwa schodki z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, biura na pierwszym i drugim piętrze. Ogólnodostępna jest wyłącznie sala obsługi klienta. Wejścia na piętra zabezpieczone jest domofonem. W budynku jest winda dostępna z każdego poziomu tj. parter, 1 i 2 piętro. Obok sali obsługi klientów, na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku jest zamknięty, ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Dział ds. osób niepełnosprawnych - ul. Zemborzycka 88-92

Do budynku prowadzi jedno wejście z placu - dwa schodki z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, biura na pierwszym i drugim piętrze. Ogólnodostępna jest wyłącznie sala obsługi klienta. Wejścia na piętra zabezpieczone jest domofonem. W budynku jest winda dostępna z każdego poziomu tj. parter, 1 i 2 piętro. Obok sali obsługi klientów, na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku jest zamknięty, ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ul. Głęboka 11

Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - ul. Popiełuszki 28E

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy, przed drzwiami jeden schodek. Poradnia znajduje się na parterze. Brak windy, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Poniatowskiego 4

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Hutnicza 1a

Do budynku prowadzą trzy wejścia do budynku - pierwsze wejście od przodu prowadzące do klatki schodowej lub windy, drugie wejście prowadzi przez wspólne przejście ze sklepem prowadzi do windy lub klatki schodowej, trzecie wejście z tyłu awaryjne, Biura znajdują się na 1 piętrze. Biura są ogólnodostępne. Dla osób na wózkach inwalidzkich na poziomach: -1, 0, 1 dostępna jest winda. Na pierwszym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na poziome -1 oraz przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii nr 2 można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom - ul. Unii Lubelskiej 15

Do budynku prowadzi jedno wejście. Biura znajdują się na drugim piętrze - wjazd schodołazem. Biura są ogólnodostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Centrum Aktywizacji Środowiskowej - ul. Grygowej 4B

Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Biura znajdują się na parterze. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak wytyczonych miejsc parkingowych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dokumenty do pobrania
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat