Menu

 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu marnowania żywności. Prowadzi odbiór żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia z kilku sklepów wielkopowierzchniowych z Lublina. Obowiązujące Wytyczne MRiPS dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 regulują możliwość przekazywania wyżej wymienionych produktów beneficjentom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób najbardziej potrzebujących, pragniemy objąć je dodatkowym wsparciem w postaci produktów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Aby otrzymać dodatkową pomoc w postaci produktów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia, należy dostarczyć prawidłowo wystawione skierowanie uprawniające do odbioru żywności w ramach Podprogramu 2023 do Punktu Wydawania Żywności PCK ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin. Również pod tym samym adresem będą wydawane paczki żywnościowe począwszy od dnia 7 listopada 2023, w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach 11.00-13.00.

Z uwagi na to, że PCK nie ma wpływu na ilości żywności oraz rodzaj asortymentu, który otrzymujemy danego dnia ze sklepów, zastrzega sobie prawo do:

 • niewydawania w danym dniu żywności bez wcześniejszego informowania (może zaistnieć sytuacja, że sklepy danego dnia nie przekażą produktów),
 • wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów z różnym asortymentem (produkty oraz ilości jakie otrzymamy mogą być niepodzielne),
 • obsłużenia tylko części osób, które w dniu wydawania paczek stawią się po odbiór (będzie decydowała kolejka).

Ponadto informujemy:

 • Dystrybucji podlega wyłącznie żywność nadająca się do spożycia, w terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, której utrata walorów estetycznych lub wyglądu produktów (albo ich opakowań) nie kwalifikuje do przeznaczania ich jako odpady i umożliwia ich dalsze wykorzystanie do spożycia. Wyłączone z dystrybucji są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także napoje energetyczne i napoje gazowane/niegazowane zawierające dodany cukier.
 • Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża) zapewnia bezpieczne warunki przechowywania żywności przed jej udostępnieniem odbiorcy końcowemu (np. warunki chłodnicze).
  OPR podejmuje działania w celu zapobiegania marnowaniu żywności z darowizn udostępnianej odbiorcom końcowym, w tym jest zobowiązana poinformować odbiorcę końcowego o bezpiecznych warunkach przechowywania udostępnionej żywności oraz o terminie jej przydatności/ważności do spożycia.
 • OPR informuje odbiorcę końcowego, że przyjęcie żywności z darowizn jest nieodpłatne i w pełni dobrowolne, a OPR nie odpowiada za wady artykułów spożywczych powstałe w wyniku działań odbiorcy (np. nieodpowiednie warunki przechowywania lub zbyt długie przechowywanie, itp.).
  Żywność z darowizn, której dystrybucja podlega dofinansowaniu z Programu, jest udostępniana bezpośrednio odbiorcom końcowym – nie może być przekazywana innym organizacjom w celu przygotowania posiłków dla odbiorców końcowych.
 • OPR dokumentuje ilość żywności z darowizn wydanej odbiorcom końcowym na wzorze ewidencji, która stanowi załącznik 3a do Wytycznych. Ewidencja jest sporządzana w podziale na grupy artykułów spożywczych: warzywno-owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne i rybne, cukier, w tym słodycze, tłuszcze, dania gotowe, napoje bezalkoholowe / bez dodanego cukru. Artykuły nienależące do żadnej z wymienionych grup lub udostępniane odbiorcom końcowym w formie gotowych zestawów, OPR wykazuje w kolumnie „miks spożywczy”. Miks spożywczy nie obejmuje artykułów wyłączonych z dystrybucji, o których mowa w pkt. 2.1. Wytycznych.
 • Żywność z darowizn OPR wydaje wyłącznie osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 na podstawie załączników nr 5 (skierowanie). Żywność z darowizn może być udostępniana odbiorcom końcowym od dnia wydania Wytycznych, nie dłużej niż do dnia zakończenia dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2023, wskazanego w cz. V Wytycznych.

 

Kontakt:

Lubelski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
20-150 Lublin; ul. Bursaki 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lublin.pck.pl

 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pomocy żywnościowej wydawanej w ramach niemarnowania żywności, Lubelski Zarząd Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie współpracuje z siecią handlową i prowadzi odbiór żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia z kilku sklepów tej sieci w Lublinie.
Obowiązujące Wytyczne MRiPS dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 regulują możliwość przekazywania wyżej wymienionych produktów beneficjentom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023.

Aby skorzystać z dodatkowej pomocy w postaci artykułów spożywczych z krótkim terminem przydatności do spożycia, należy dostarczyć prawidłowo wystawione skierowanie uprawniające do odbioru żywności w ramach Podprogramu 2023 do biura Lubelskiego Zarządu Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie, ul. Puchacza 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Również pod tym samym adresem będą wydawane produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, w każdym tygodniu od środy do piątku w godzinach 13.00-15.00.

Artykuły będą wydawane osobom, które dostarczyły aktualne skierowanie i zadeklarowały chęć udziału w mechanizmie. Osoby te są informowane o możliwości odbioru artykułów w konkretnym dniu.
W związku z tym, że Lubelski Zarząd Wojewódzki PKPS nie ma wpływu na ilość oraz rodzaje artykułów, które odbieramy z danego sklepu, zastrzegamy sobie prawo do:

 • wydawania paczek żywnościowych z różnym asortymentem,
 • wydawania paczek dla różnej ilości osób w danym dniu w zależności od ilości otrzymanej żywności.

Zgodnie z zapisami w Wytycznych:

 • Dystrybucji podlega wyłączenie żywność nadająca się do spożycia, w terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, której utrata walorów estetycznych lub wyglądu produktów (albo ich opakowań), nie kwalifikuje do przekazania ich jako odpady i umożliwia ich dalsze wykorzystanie do spożycia. Wyłączone z dystrybucji są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także napoje energetyczne i napoje gazowane/niegazowane zawierające dodany cukier.
 • Lubelski Zarząd Wojewódzki PKPS zapewnia bezpieczne warunki przechowywania żywności przed jej udostępnieniem odbiorcy końcowemu (np. warunki chłodnicze). OPR podejmuje działania w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności z darowizn udostępnianej odbiorcom końcowym, w tym jest zobowiązana poinformować odbiorcę końcowego o bezpiecznych warunkach przechowywania udostępnionej żywności oraz o terminie jej przydatności/ważności do spożycia.
 • OPR informuje odbiorcę końcowego, że przyjęcie żywności z darowizn jest nieodpłatne i w pełni dobrowolne, a OPR nie odpowiada za wady art. spożywczych powstałe w wyniku działań odbiorcy (np. nieodpowiednie warunki przechowywania lub zbyt długie przechowywanie, itp.). Żywność z darowizn, której dystrybucja podlega dofinansowaniu z programu, jest udostępniana bezpośrednio odbiorcom końcowym – nie może być przekazywana innym organizacjom w celu przygotowania posiłków dla odbiorców końcowych.
 • OPR dokumentuje ilość żywności z darowizn wydanej odbiorcom końcowym na wzorze ewidencji, która stanowi załącznik 3a do Wytycznych. Ewidencja jest sporządzona w podziale na grupy artykułów spożywczych: warzywno-owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne i rybne, cukier w tym słodycze, tłuszcze, dania gotowe, napoje bezalkoholowe/bez dodanego cukru. Artykuły nienależące do żadnej z wymienionych grup lub udostępnianie odbiorcom końcowym w formie gotowych zestawów, OPR wykazuje w grupie „miks spożywczy”. Miks spożywczy nie obejmuje artykułów wyłączonych z dystrybucji, o których mowa w pkt 2.1 Wytycznych.
 • Żywność z darowizn OPR wydaje wyłącznie osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 na podstawie załączników nr 5 (skierowanie). Żywność z darowizn może być udostępniania od dnia wydania Wytycznych, nie dłużej niż do dnia zakończenia dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2023, wskazanego w cz. V Wytycznych

 

Kontakt:
Lubelski Zarząd Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie
ul. Puchacza 8
20-323 Lublin
tel. (81) 744-89-47
www.pkpslublin.org

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat