Dział ds. osób niepełnosprawnych

ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin
e-mail: don@mopr.lublin.eu

kierownik działu 81 466 53 92
kierownik sekcji ds. integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 81 466 53 96
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 81 466 53 95
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 81 466 53 93
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 81 466 53 94
dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej świadczących usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 81 466 53 94
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 81 466 53 94
dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 81 466 53 90
dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się 81 466 53 91
dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 81 466 53 96
81 466 53 94
dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 81 466 53 97
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych 81 466 53 97