Filia Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Lubartowska 6-8
20-084 Lublin
e-mail: filia1@mopr.lublin.eu

Sekretariat
81 466 54 00
81 466 54 01 fax
Kierownik filii 81 466 54 02
stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości 81 466 54 12
Dział świadczeń społecznych
kierownik działu 81 466 54 04
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
Ko do końca, Z 81 466 54 07
K-Kn, L, N, U 81 466 54 07
E, F, G, H, I, T 81 466 54 06
C, Ć, M 81 466 54 06
A, B, O, Ś, Ż 81 466 54 09
Ł, S 81 466 54 09
D, J, W-Wo 81 466 54 08
P, R, Wó-do końca 81 466 54 11
obiady szkolne, obiady barowe, rozliczanie faktur 81 466 54 11
ZUS, koordynacja programu komp. 81 466 54 12
Dział pomocy środowiskowej
kierownik działu 81 466 54 03
stanowisko ds. wsparcia merytorycznego 81 466 54 05

Sekcja pracy socjalnej Nr 3 - ul. Lubartowska 6-8
koordynator sekcji 81 466 54 20
pracownicy socjalni 81 466 54 21
81 466 54 22

Sekcja pracy socjalnej Nr 4 - ul. Lubartowska 6-8
koordynator sekcji 81 466 54 27
pracownicy socjalni 81 466 54 26

Sekcja pracy socjalnej Nr 15 - ul. Narutowicza 74A
koordynator sekcji 81 466 54 24
pracownicy socjalni 81 466 54 25

Sekcja pracy socjalnej Nr 16 - ul. Towarowa 19
koordynator sekcji 81 466 54 55
pracownicy socjalni 81 466 54 54
81 466 54 56