Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Mieszka I 4
20-610 Lublin
e-mail: filia3@mopr.lublin.eu

Sekretariat
81 466 54 70
81 466 54 71 fax
Kierownik filii 81 466 54 72
stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości 81 466 54 77
Dział świadczeń społecznych
kierownik działu 81 466 54 73
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
B, C, Ć, D, E 81 466 54 77
F, J, O, P, R 81 466 54 75
A, G, H, I, K, L, Ł, M, N, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż 81 466 54 79
stanowisko ds. obsługi POMOST i KSAT, rozliczanie usług 81 466 54 78
stanowisko ds. obsługi POMOST i KSAT, rozliczanie obiadów 81 466 54 75
Dział pomocy środowiskowej
kierownik działu 81 466 54 80
stanowisko ds. wsparcia merytorycznego 81 466 54 80

Sekcja pracy socjalnej Nr 2 - ul. Głęboka 11
koordynator sekcji 81 466 54 18
pracownicy socjalni 81 466 54 19
81 466 54 18

Sekcja pracy socjalnej Nr 6 - ul. Jutrzenki 6
koordynator sekcji 81 466 54 91
pracownicy socjalni 81 466 54 90
81 466 54 91
81 466 54 92
81 466 54 93

Sekcja pracy socjalnej Nr 8 - ul. Mieszka I 4
koordynator sekcji 81 466 54 81
pracownicy socjalni 81 466 54 82
81 466 54 83
81 466 54 84

Sekcja pracy socjalnej Nr 14 - Zana 38 (piętro V)
koordynator sekcji 81 466 54 88
pracownicy socjalni 81 466 54 88
81 466 54 89