Filia Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Nałkowskich 114
20-470 Lublin
e-mail: filia5@mopr.lublin.eu

Sekretariat
81 466 55 20
81 466 55 21 fax
Kierownik filii 81 466 55 22
stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości 81 466 55 26
Dział świadczeń społecznych
kierownik działu 81 466 55 23
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
G, I, J, Ł, W 81 466 55 27
F, P, R, Z, Ż 81 466 55 27
H, K, O 81 466 55 27
A, B, C, Ć, N 81 466 55 28
D, L, M, U 81 466 55 28
S, Ś, T, pogrzeby 81 466 55 28
Dział pomocy środowiskowej
kierownik działu 81 466 55 24
stanowisko ds. wsparcia merytorycznego 81 466 55 29

Sekcja pracy socjalnej Nr 5 - ul. Nałkowskich 114
koordynator sekcji 81 466 55 36
pracownicy socjalni 81 466 55 36
81 466 55 37

Sekcja pracy socjalnej Nr 17 - ul. Róży Wiatrów 1
koordynator sekcji 81 466 55 38
pracownicy socjalni 81 466 55 38
81 466 55 39

Sekcja pracy socjalnej Nr 20 - ul. Nałkowskich 114
koordynator sekcji 81 466 55 30
pracownicy socjalni 81 466 55 32
81 466 55 33
81 466 55 34

Sekcja pracy socjalnej Nr 21 - ul. Zdrowa 14
pracownicy socjalni 81 466 55 40