Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin
e-mail: centrum@mopr.lublin.eu

Sekretariat
81 466 53 00
81 466 53 01 fax
Dyrekcja
dyrektor 81 466 53 00
z-ca dyrektora ds. pomocy środowiskowej 81 466 53 00
z-ca dyrektora ds. wsparcia społecznego 81 466 53 00
z-ca dyrektora ds. pieczy zastępczej i wspierania rodziny 81 466 53 00
z-ca dyrektora ds. świadczeń socjalnych (ul. Zemborzycka 88-92) 81 466 53 50
stanowisko ds. komunikacji społecznej 81 466 53 29
inspektor ochrony danych 81 466 53 18
stanowiska ds kancelaryjno-biurowych 81 466 53 00
stanowiska ds. pracowniczych (kadry) 81 466 53 16
stanowiska ds. obsługi płac 81 466 53 12
stanowisko ds. BHP 81 466 53 18
Dział ds. finansowo-księgowych
81 466 53 10
81 466 53 11
Dział ds. pomocy środowiskowej
kierownik działu 81 466 53 30
pracownicy 81 466 53 31
81 466 53 32
Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
kierownik działu 81 466 53 37
pracownicy 81 466 53 35
81 466 53 38
81 466 53 39
Dział ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i usamodzielnień
kierownik działu 81 466 53 25
Sekcja ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego
kierownik sekcji 81 466 53 28
pracownicy 81 466 53 26
81 466 53 42
Sekcja ds. pomocy osobom usamodzielnianym
kierownik sekcji 81 466 53 23
pracownicy 81 466 53 27
Dział ds. analiz i sprawozdawczości
kierownik działu 81 466 53 29
pracownicy 81 466 53 29
Dział ds. kontroli
kierownik działu 81 466 53 34
pracownicy 81 466 53 36
Sekcja obsługi prawnej
pracownicy 81 466 53 33
Dział ds. organizacyjnych
kierownik działu 81 466 53 43
stanowiska ds. zamówień publicznych 81 466 53 43
stanowiska ds. majątkowych 81 466 53 09
stanowisko ds. archiwum zakładowego i magazynu 81 466 53 22
stanowiska ds. administracyjnych 81 466 53 21
kierowcy, konserwatorzy 81 466 53 20
Sekcja informatyczna (informatycy)
pracownicy 81 466 53 19