Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom

al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
e-mail: projekty@mopr.lublin.eu

kierownik 81 466 53 34
pracownicy 81 466 53 34
81 466 54 74