Wydział świadczeń socjalnych

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin
e-mail: sr@mopr.lublin.eu

przyjęcia interesantów poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.30 - 17.30 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00
Informacja telefoniczna 81 466 53 80
Sekretariat
81 466 53 50
81 466 53 88 fax
Z-ca Dyrektora ds. świadczeń socjalnych 81 466 53 52
Dział ds. świadczeń socjalnych
kierownik działu 81 466 53 55
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 1 81 466 53 56
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 2 81 466 53 86
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 3 81 466 53 86
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 4 81 466 53 56
Pracownicy sekcji 1-4
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
A 81 466 53 66
B 81 466 53 68
81 466 53 61
81 466 53 81
C 81 466 53 64
81 466 53 62
Ć 81 466 53 74
D 81 466 53 62
81 466 53 67
E 81 466 53 74
F 81 466 53 62
G 81 466 53 58
81 466 53 62
H 81 466 53 67
I 81 466 53 66
J 81 466 53 57
81 466 53 61
K 81 466 53 68
81 466 53 70
81 466 53 66
81 466 53 74
81 466 53 61
81 466 53 81
L 81 466 53 62
Ł 81 466 53 75
M 81 466 53 70
81 466 53 87
81 466 53 58
N 81 466 53 63
O 81 466 53 53
P 81 466 53 87
81 466 53 70
81 466 53 61
R 81 466 53 74
81 466 53 64
S 81 466 53 63
81 466 53 57
81 466 53 68
81 466 53 75
Ś 81 466 53 66
T 81 466 53 67
U 81 466 53 66
V 81 466 53 67
W 81 466 53 53
81 466 53 67
81 466 53 64
Y 81 466 53 67
Z 81 466 53 57
Ź 81 466 53 57
Ż 81 466 53 63
81 466 53 53
Dział ds. osób zobowiązanych
kierownik działu 81 466 53 54
wsp. ds. zwrotu świadczeń 81 466 53 85
81 466 53 73
Sekcja ds. funduszu alimentacyjnego
kierownik sekcji 81 466 53 59
nazwiska klientów zaczynających się od liter:
D, L, N, P, R, T 81 466 53 79
A, E, F, G, Mik-My, U, Z 81 466 53 83
KIE do KRÓ; wpłaty 81 466 53 84
C, Ć, J, Ka-Kic, Kru-Ky, Sm-Sz, Ż 81 466 53 72
B, H, I, Ł, Ma-Mih, O, Sa-Sł, Ś, W 81 466 53 78
pracownia komputerowa 81 466 53 77
analizy i sprawozdania 81 466 53 77
Płatnik 81 466 53 65