Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Głęboka 11
20-612 Lublin
e-mail: sekcjank@mopr.lublin.eu

koordynator 81 466 54 86
pracownicy 81 466 54 86
81 466 54 87